ISA TUNDMA ÕPPIDES

Mina usun, et meie lapsed õpivad tundma meie loomust ja iseloomu nende suhtes siis, kui nad seisavad silmitsi raskustega. Sest keset oma kannatusi, valu ja vajadusi mõistavad nad meie tõelist hoolt ja abikätt nende suhtes. Ajal, mil me lapsed üles kasvasid, ei pidanud ma neile loenguid teemal, milline ma olen. Ma ei pidanud neile kunagi ütlema, et: „Ma olen teie isa ja ma olen teie suhtes lahke, kannatlik, armastav ja armuline. Mu süda on kinni teie küljes ja valmis andestama igal ajal.“ See oleks olnud ikka täiega naeruväärne! Miks? Aga seepärast, et mu lapsed õppisid tundma mu armastust nende vastu keset oma kriise. Ja nüüd, kui nad ise on abielus ja lapsevanemad, õpivad mu pojad ja tütred mind tundma täiesti uute kogemuste ja olukordade kaudu. Nüüd, kui nad ise on uues elukorras, õpivad nad tegelikult veelgi enam minu hoiakute ja tegude kaudu.

Sama lugu kehtib ka meie puhul, kui me õpime tundma oma Taevast Isa. Alates Aadama aegadest kuni ristini välja, ilmutas Jumal oma lastele üha suureneva ilmutuse oma loomusest. Ometigi ei teinud Ta seda läbi selle, et Ta ütles, kes Ta on. Ta ei püüdnud ilmutada end, öeldes: „Need on need nimed, mis iseloomustavad minu loomust – minge, õppige need pähe ja avastage nende läbi, kes ma olen!“

Heebreakeelsed väljendid (nimed) tõepoolest kirjeldavad neid imeliselt aulisi tõotusi ja varustatust, mis peituvad Issanda nimedes. Kuid – Jumal ilmutas oma loomust rahvale läbi selle, et Ta tegelikult tegigi nende heaks seda, mida Ta oli kuulutanud oma nimedes peituvat. Ta nägi oma laste vajadusi ja nägi ka ette vaenlase rünnakuid nende suhtes, mistõttu Ta sekkus üleloomulikult oma laste poolel!

Ma tahan julgustada sind õppima tundma oma Taevast Isa tasapisi, sihipäraselt ja südame tasandil. Palu Püha Vaimul tuletada sulle meelde neid kümneid kordi, kus Jumal varustas sind keset raskeid aegu. Ja seejärel palu, et Püha Vaim võiks kinnistada sinus ühe kindla teadmise sellest, kes ütleb MINA OLEN – Jumalast, kes on kõik, mida sa vajad ükskõik, mis ajal!