VAID USU LÄBI

Jumala andestusest on võimalik osa saada vaid usu läbi – see pole mõistuse tegu. Kristuse and ja lepitus oma vere läbi on nii sügav, armuline ja mõistatuslik, et see ületab igasuguse mõistuse. Me võime küll mõista seadust, mis käib meie patu kohta ja kogeda hukkamõistu, hirmu ja süütunnet kõige tehtu üle, kuid sellest hoolimata viibib meie armastav Taevane Isa meie kõrval, olles valmis andestama igal hetkel.

Kristuse veri, Isa armastus ja igatsus andestada, on õnnistused, millest on võimalik osa saada vaid usu läbi. „Sest usust õige jääb elama.“ (Galaatlastele 3:11)

Sa võid vahel mõelda: „Kui mitu korda võib küll Jumal andestada mulle mu pidevalt ühte ja samasse pattu kinnijäämise?“ Kuid ole rahulik – tema imeline andestus on piiramatu! Igakord, kui oled patustanud, võid minna Jeesuse juurde ja leida halastust. Samas ei ole Jumala andestus pime ega rumal. Seetõttu on ka oluline mõista, et kuigi ta on andestav Taevane Isa, kutsub Ta meid mingi hetk siiski korrale, et hoida meid edasisest patust. „Sest keda Issand armastab, seda ta karistab.“ (Heebrealastele 12:6).