LÕIKA NAD ÄRA

Jeesus ütleb oma jüngritele: “Aga (seepärast) kui su käsi või su jalg ajab sind patustama, raiu ta ära ja heida minema! Sul on parem minna käteta või jalutuna ellu kui kahe käega ja kahe jalaga olla visatud igavesse tulle.” (Matteuse 18:8).

Jeesus alustab lauset sõnaga seepärast, mis tähendab, “selles valguses”. Ta seob oma väite kogu õppetunni konteksti, mida ta on õpetanud inimese enda tegude segamise kohta ristiga. Seega, kui ta siin ütleb: “Kui su käsi või jalg sind pahandab”, siis ta räägib sellest pahandusest, mida rist lihale toob.

Kui Jeesus ütleb: “Kitku välja, lõika ära”, siis ta räägib juutidest kuulajatele esiteks nende lootmise kohta enda heade tegude peale. Käsi, jalg ja silm esindavad liha, sõltumatuse instrumente, millega inimene läheb oma teed lootuses, et tema omaenda tahtmine ja inimlikud pingutused vabastavad ta patu ahelatest. Kristus ütleb sellisele inimesele: “Su silm on keskendunud valele asjale. Sa vaatad omaenese võimele ja jõule. Seepärast kisu oma silm välja. Sa pead oma keha, mõistuse ja südame eemaldama kõigest sellisest kurjast mõtteviisist. Ütle sellest lahti, eemalda see endast kirurgiliselt. Lõika ära kõik lootus pakkuda Jumalale midagi, mis on sinu enda teenetest või headusest tulenev. Himu ja solvumised peavad olema ära lõigatud, aga mitte sinu oma käte poolt. See on Vaimu töö”.

“Siis lihtsalt jookse minu käte vahele. Alanda end nagu laps emmates minu risti peal saavutatud võitu. Anna oma elu, et täielikult mulle pühenduda ja minust sõltuda. Minu töö tõttu Kolgatal ei ole sa enam enda oma. Ma olen su ostnud. Minu Vaim täidab minu käsu pühaduse järele sinus”.