RAHU JUMALAGA

Jeesus suri ristil, et osta mulle rahu Jumalaga ja ta on praegu taevas, et seda rahu minu jaoks säilitada. Rahu, mis meil on Kristuse läbi Jumalaga, eraldab meid kõigist teistest religioonidest.

Kõigis teistes religioonides, välja arvatud kristluses, ei saa patu küsimus kunagi vastust. Patu valitsemist pole lithsalt kunagi murtud. Seepärast ei saa ka olla rahu. “Õelatel ei ole rahu ütleb Issand” (Jesaja 48:22). Aga meil on Jumal, kes annab rahu andestades meie patu. Just sellel põhjusel tuli Jeesus maa peale, et tuua rahu vaevatud, kartust täis inimkonnale.

Kuida säilitab Jeesus meie joaks Jumala rahu? Ta teeb seda kolmel viisil:

• Esiteks on Kristuse veri kõrvaldanud minu patu süü. Sama ütleb ka Paulus: “Tema on meie rahu” (Efeslastele 2:14). Jeesus lõi rahu minu jaoks läbi oma vere.
• Teiseks säilitab Kristus minu rahu ja rõõmu usus: “Aga lootuse Jumal täitku teid kõige rõõmu ja rahuga usus, et teil oleks küllaga lootust Püha Vaimu väes!” (Roomlastele 15:13).
• Kolmandaks annab Jeesus mulle põhjuse rõõmustada lootuse üle, et ma sisenen ausse: “Me kiitleme oma lootusest Jumalalt saadavale kirkusele” (Roomlastele 5:2).

Lihtsalt öeldes on rahu hirmu puudumine. Ja elu ilma hirmuta on elu täis rahu.

Kui Jeesus läks tagasi taevasse, siis ta ei peesitanud lihtsalt selles Jumala aus, mis tema peale paistis. Ei, ta läks Isa juurde, et säilitada seda raskelt võidetud rahu, mille ta oli Kolgatal meie jaoks saavutanud.

Meie Päästja elab aus just praegu. Ja ta on üheaegselt täiesti Jumal kui ka täiesti inimene, käte, jalgade, silmade ja juustega. Tal on ka lisaks naelte armid kätel ja jalgadel ning haav tema küljes. Ta pole kunagi oma inimlikkust hüljanud, ta on siiamaani aus olev mees. Ja praegu töötab meie mees igavikus selle nimel, et meilt ei varastata kunagi seda rahu mille ta siit maapelat lahkudes meile jättis. Ta teenib meie ülempreestrina, olles aktiivselt tegev selle nimel, et hoida oma maapealset ihu rahuga täidetuna. Ja kui ta tuleb uuesti, siis ta tahab, et meid “leitaks rahus temas” (2 Peetruse 3:14).

Kui ma teen pattu, siis saab minu rahu kahel alal häiritud. Esiteks, mu teadvus vaevab ja süüdistab mind ja seda ka asja eest. Aga teiseks panevad saatana süüdistused minusse hirmu. Ma usun, et need on kaks peamist ala, kus Kristuse eestpalved meie kohta käivad.

Esiteks, minu ülempreester ei luba mu teadvusel mind vangis hoida. Lisaks ei lase ta ka saatana süüdistustel minu vastu ilma väljakutseteta jääda. Kristus on Isa ees minu advokaat iga põrgust tuleva süüdistuse vastu. Kes on advokaat? Ta on lihtsalt “minu sõber kohtus”. Kristlaste jaoks on see kohtus olev sõber ka kohtuniku poeg. Lisaks on meie advokaat ka meie vend. Tegelikult oleme me määratud pärima kohtuniku varandust koos temaga.