KORRALEKUTSUTUD – TÄHENDAB ARMASTATUD

Kui sa tänu patule viibid sügavas kuristikus või koged Issanda karistust oma peal, ole julge – see on Tema korralekutsumise viis läbi oma armastuse sinu vastu! Ta laseb sul kogeda oma karistust, kuna Ta tahab, et kogeksid Tema ees ühtaegu nii aukartust kui ka Tema hoolt sinu suhtes.

Mida see jumalakartus tähendab? See tähendab võimet öelda: „Ma tean, et mu Isa armastab mind. Ma olen igavesti Tema oma ja ma tean, et Ta ei hülga mind iial. Ta kogeb mu valu keset mu eluvõitlusi ja on kannatlik mu suhtes, kui maadlen uskmatusega. Ta on alati valmis andestama, kui vaid seda palun. Kuid samas ma ka tean, et Ta ei lase mul olla lõputult sõnakuulmatu Tema Sõna suhtes. Mu Taevane Isa ei salli seda, sest Ta armastab mind liiga palju.“ Karistus on vaid selleks, et mind korrale kutsuda.

See ongi kogu loo mõte. Jumal tahab, et me võtaks vastu Tema andestuse ja kogeks aukarust Tema ees. „Kuid sinu käes on andeksand, et sind kardetaks.“ (Psalmid 130:4) Kogedes aukartust Jumala ees, igatseme me enamat kui vaid Talle sõnakuulelik olemist. Me tahame olla Talle meelepärased ja tuua naeratuse Tema suule. See on püha jumalakartuse tõeline vili.