ARMU OLULISED ASPEKTID by Gary Wilkerson

„Sest teie olete armu läbi päästetud usu kaudu - ja see ei ole teist enestest, vaid see on and Jumalalt, mitte tegudest, et ükski ei saaks kiidelda. Sest meie oleme tema teos, Kristuses Jeesuses loodud heade tegude tegemiseks, nii nagu Jumal on juba enne meile seadnud, et me teeksime seda.“ (Efeslastele 2:8-10).

Iga Kristuse järgija jaoks kehtib neli olulist armu puudutavat aspekti.
  1. Armule ei saa kaasa aidata. Me ei saa aidata kaasa Kristuse armu tööle, sest kui seda teeksime, lahjendaksime või hävitaksime selle väärtust 
  2. Arm on väljateenimatu. Saates korda midagi halba, mõtlevad paljud, et saavad armu taas üles õhutada, tehes halva katteks midagi head. Ei. Kristuse arm meie vastu ei sõltu meie teenetest – ei suurematest ega väiksematest. 
  3. Arm on muutumatu. Jumala arm ei kahane aegadel, mil’ palvetame vähem. See ei käi nii. Isegi Tema hoiatused patu suhtes, on märk Tema armastavast armust meie vastu. 
  4. Arm on lõputu. Ei Isa ega ka Poeg taandu lepingust, mille nad ise on loonud. See kestab igavesti ja seda ei saa iialgi murda, mistõttu kui jääme püsima Kristusesse, jääme ka lepingusse Isaga, olles seeläbi turvaliselt hoitud. 
Las ma öelda veel midagi: see leping, mille Jumal on teinud oma Pojaga, on nii palju tugevam, sügavam ja kaugeleulatuvam, kui keegi meist suudaks eales mõista. Paljud kristlased aga jäävad ilma Tema aulisest armust, kuna meie elusid valitseb hirm. Tehes mõne vea, ütleme iseendile: „Oh ei! Olen jälle murdnud oma lepingut Isaga!“ Miski aga ei saaks olla kaugemal tõest. Jeesus on see, kellel on leping Isaga, mitte meie! See on ka põhjus, miks Jeesus pidi saama täielikult inimeseks ja meie sarnaseks. Selleks, et täita meie eest ühte Lepingu poolt ja kutsuda meid saama osa kõige selle kasulikest punktidest. Läbi Tema oleme täielikult puhtaks tehtud, täiel rahujalal Jumalaga ja Tema armust tulvil. Meil pole midagi lisada Tema juba lõpetatud tööle – Tema armust on enam kui küll. Meie asi on vaid see auline and vastu võtta ja elada selles täie rõõmuga!