TUNDA VAID KRISTUST

„Sest tema sees meie elame ja liigume ja oleme.“ (Apoostlite teod 17:28). Jumala mehed ja naised elavadki selles väikeses ringis; kogu nende eksistents on kokku võetud ainuüksi Kristuse huvide eest seismises. Selleks, et tunda vaid Kristust, peab omama pidevaid ilmutusi Pühalt Vaimult. Kui Püha Vaim tunneb Jumala meelt, uurib Ta läbi Isa kõige põhjatumad sügavused. Ja kui Ta on loodud olema elava vee allikas, peab Temast voolav vesi olema pidev ja lõputu ilmutus Kristusest. See ootab igat Jumala sulast, kes on valmis ootama Issanda palge ees vaikselt ja usaldades; uskudes, et Püha Vaim ilmutab talle Jumala mõtteid.

Me vajame seda eksimatut sõna tänaselgi päeval; seda tõelist ja elavat ilmutust. Saamuel sai sellise sõna Jumalalt ja kogu Iisrael teadis seda. Kui Saamuel kõneles, tõusis ta hääl üle kõigi teiste häälte, jõudis rahvale kohale ja ükski ta öeldud sõna ei läinud raisku.

Tänapäeval püüavad nii paljud sõeluda läbi erinevatest häältest, et kuulda selget sõna Jumalalt. Jumala pühad on väsimas kõikvõimalikest takistavatest häältest, mille keskel leidub vaid mõni üksik terake tõtt. Kuid ainuüksi Kristus on valgus! Kogu maailm elab pimeduses ja ainuüksi valgus saab peletada selle pimeduse. Paulus ütles: „Pimedusest paistku valgus!”, on Jumal, kes on hakanud särama meie südames, et tekiks tunnetuse valgus Jeesuse Kristuse isikus olevast Jumala kirkusest.“ (2 Korintlastele 4:6).

Sa võid hetkel olla omadega üsna pimedas kohas. Sinu head teod ei suuda taandada seda pimedust, nii nagu meie kõned sotsiaalsetelgi teemadel. Ka sinu isiklikud kogemused ei saa sellega hakkama. Las ma minna sammukese kaugemalegi ja öelda, et isegi pimeduse jõudude sidumine ei aita, kui Kristuse valgus ei tule esile. Küll aga taandub kogu pimedus Jumala au valguse ees, mis peegeldub Kristusest. Seetõttu õppigem tundma ainuüksi Jeesust oma salajases palvekambris. Me teenime seda sama Jumalat ja meid õpetab see sama Püha Vaim, kes õpetas kõiki teisigi, kes tundsid Kristust kogu Tema täiuses.