JUMALA ARMASTUSEST ÜLEUJUTATUD

Isa armastab sind! See on üks asi, mille mõistmises paljud kristlased põruvad. Nad on ikka ja jälle valmis selleks, et neid nende pattude ja läbikukkumiste eest hukka mõistetaks, kuid nad pole valmis selleks, et lasta Pühal Vaimul ujutada neid üle Isa armastusega. Käsumeelsele kristlasele meeldib elada süütunde all. Ta pole kunagi mõistnud Jumala armastust ega lasknud Pühal Vaimul puudutada selle armastusega oma hinge.

Oleme Times Square’i koguduses õpetanud, et Jumala õige, kes tõeliselt armastab Jeesust, on valmis laskma end ka korrigeerida. Ta õpib, kuidas tervitada Püha Vaimu tööd oma elus, mis paljastab kõik varjatud patud ja uskmatuse. Sest mida enam ta oma patuga tegeleb, seda vabamaks ja rõõmsamaks ta muutub.

Saan oma uudiskirjadele väga mitmeid erinevaid reageeringuid. Kui kirjutan mõne sõnumi, mis kubiseb kohtumõistmisest, saan ülevoolavalt palju heakskiitvaid vastuseid. Kui aga kirjutan Jeesuse armastusest ja õrnusest, saan kirju stiilis: „Sa ei kuuluta enam tõde!“ Otsekui need inimesed ütleks: „Kui sa pidevalt ei korrigeeri ega kutsu meeleparandusele, ei saa ka su sõnum olla evangeeliumist!“

Taolised usklikud pole kunagi saanud osa Püha Vaimu võrratust armastuse missioonist. Mistõttu see on koht, kus tuleb käia vaimus ja mitte tunnetele tuginedes! Vaimus käimine tähendab seda, et lased Pühal Vaimul teha oma südames seda, milleks Ta on läkitatud. Ja see tähendab seda, et lased Tal ujutada oma südame üle Jumala armastusega, tehes seda just praegu! „Sest Jumala armastus on välja valatud meie südamesse Püha Vaimu läbi, kes meile on antud.“ (Roomlastele 5:5). Jesaja ütles: „Otsekui trööstiks teid ema, nõnda trööstin ma teid ja teid trööstitakse Jeruusalemmas.“ (Jesaja 66:13). Jesaja kirjutas Jumala põikpäisele rahvale, kes „käis taganejana omaenese südame teed.“ (Jesaja 57:17).