TEMA ENDA KUNINGRIIK

Jumal ei valitse ühegi teise kuningriigi üle nii võimsalt kui omaenda kuningriigi üle – selle üle, mille Ta on rajanud omaenda laste südameisse. Jeesus ütles: „Ennäe, Jumala riik on teie seas!” (Luuka 17:21). Ja just nimelt selles samas Tema kuningriigis – otse meie südameis – valitseb Kristus kõige täiega, meid juhatades, tervendades ja meie tegusid ning käitumist suunates.

„Suur on valitsus ja otsatu on rahu…tema kuningriigi üle.“ (Jesaja 9:6). See salm räägib Jeesuse lõputust valitsemisest läbi kogu igaviku. Samas aga on sel ka teine oluline tähendus: meie alistumine Kuninga valitsusele peab pidevalt kasvama. Võid sa ausalt väita, et Kristuse valitsemine su elus kasvab iga päevaga? Alistad sa oma käitumist üha enam ja enam Tema meelevalla alla?

Sa võid nüüd mõelda, et kui Jeesus on taevas, valitsedes kogu meelevallaga Isa paremal käel, siis mis valemiga Ta veel siin maa peal oma kuningriiki haldab? Vastus sellele leidub Heebrea kirjast, kus selle kirja autor ütleb, et Vanas Testamendis kõneles Jumal oma rahvaga läbi prohvetite. Tänapäeval on Ta aga otsustanud kõnelda oma rahvaga läbi oma Poja. „Jumal, kes muiste palju kordi ja mitmel viisil rääkis esivanematele prohvetite kaudu, on nüüd päevade lõpul meile rääkinud Poja kaudu, kelle ta on seadnud kõigi asjade pärijaks, kelle läbi ta on ka maailmad teinud.“ (Heebrealastele 1:1-2). 

Jeesus on Jumala sulaselge sõnum meile kõigile – jumalik Sõna, mis sai lihaks. Samas saatis Isa meile Püha Vaimu, kes tuletaks meile meelde

Jeesuse sõnu, mida Ta siin maa peal olles rääkis. Seega valitseb Jeesus meid läbi kirjapandud ilmutatud Jumala Sõna. Piibel ongi kui see valitseja valitsuskepp, mille läbi Ta teeb oma Sõna meile teatavaks. Kui tahad kuulda ühe mehe tunnistust, keda valitses Jumala Sõna, vaata Psalme 119:11 „Ma panen su sõna tallele oma südamesse, et ma ei teeks pattu sinu vastu.“