TÕELINE TRÖÖST

„Otsekui trööstiks teid ema, nõnda trööstin ma teid - ja teid trööstitakse Jeruusalemmas. Teie näete seda ja teie süda rõõmustab, teie luud-liikmed kasvavad nagu värske rohi. On tuntav, et Issanda käsi on tema sulastega.“ (Jesaja 66:13-14).

Las ma küsida te käest midagi: kui kauaks jääb mõni õpetaja mõne põikpäise ja jonnaka õpilase juurde, kes keeldub vähimalgi määral tema nõu kuulda võtmast? Mitte just kauaks! Prohvet Jesaja võtab ja kasutab inimlikus mõttes kõige tähendusrikkaimat pilti üldse – ema armastust oma lapse vastu – peegeldades seeläbi Jumala Isa armastust me vastu.

Meie koguduses on üks ema, kes võtab alati terve päeva, et külastada oma teises osariigis vangis istuvat poega. Ta sõidab bussiga 4 tundi, et vaid lühikeseks ajaks oma pojaga kohtuda. Taoline ema näeb kaugemale oma poja vangirüüst, nähes meeleheidet ja piina tema silmis. Ja iga korraga, mis ta seal vanglas käib, sureb killuke ta sees. Aga ta ei anna ka poja suhtes alla. Mees on endiselt ta poeg ja ta armastab teda kogu südamest!

Püha Vaim tahab, et teaksime, et Jumala armastus meie vastu on täpselt samasugune! Ta trööstib meid, öeldes: „Sa ütlesid kord, et annad oma kõik Jeesusele. Sa andsid Talle kogu oma armastuse ja Tema armasb sindki endiselt. Seetõttu ei lase ka mina sul minna, sest Ta on läkitanud mind tegema oma tööd su elus ja seda ma ka teen!“

Siin maises elus ei suuda keegi pakkuda meile sellist tröösti nagu Püha Vaim seda teeb. Seetõttu ongi oluline, et Ta elaks su sees. Ainuüksi Tema on võimeline panema sind õhtul magama otsekui sooja ja pehmesse voodisse ning täitma su südame oma täiusliku rahuga. Ainuüksi Tema suudab tõeliselt trööstida sind keset valu ja kannatusaegu. Tema on see, kes kinnitab sulle: „See trööst pole mitte ajutine, vaid igavene!“