TÄIELIK USALDUS KRISTUSEL

Kui ma räägin Kristuse täielikust usaldamisest, siis ma ei räägi ainuüksi sellest, et peaksime vaid usaldama Tema päästvat väge, aga ka sellest, et peaksime usaldama Tema alalhoidvat väge. Me peame uskuma ja usaldama, et Tema Vaim hoiab meid ja võimaldab meil muutuda üha enam Jeesuse sarnaseks.

Mõtle korra oma tunnistuse peale. Kord oli aeg, mil’ olid oma kurjade tegude tõttu Jumalast ära lõigatud. Mis heategusid sa ka tegid, et saada oma suhe korda Temaga? Mitte ühtegi! Keegi pole eales suutnud päästa iseennast! Nõnda samuti pole ka keegi suutnud hoida end iseenese jõus püha ja laitmatuna. Võime käia Kristuse pühaduses vaid tänu usule, kui usaldame Jumala Sõna, mis ütleb: „Vaid saage pühaks kogu oma käitumisega, nii nagu on püha see, kes teid on kutsunud.“ (1 Peetruse 1:15).

„Ka teid, kes te varem olite Jumalast võõrdunud ja oma mõtlemise poolest tema vaenlased oma kurjade tegudega, on Kristus lepitanud nüüd oma lihalikus ihus surma läbi, et teid seada pühadena ja veatutena ja laitmatutena Jumala palge ette, kui te vaid jääte kindlaks ja rajatuks usule ega lase end kõrvale viia evangeeliumis olevast lootusest, mida te olete kuulnud ja mida on kuulutatud kogu loodule taeva all ja mille teenriks olen saanud mina, Paulus.“ (Koloslastele 1:21-23). Pane tähele seda fraasi: „kui te vaid jääte kindlaks ja rajatuks usule.“ Jeesus ütleb sellega: „Jätka minu usaldamist, elades usust. Siis saan ma ka esitleda sind püha, puhta ja laitmatuna oma Isa ees.“

Pühadusel pole mingeid tasemeid – on vaid küpsuse tasemed Kristuses. Seetõttu on ka rumal võrrelda end kellegagi, kes tundub sulle kangesti „püha“. Meid kõiki mõõdetakse vaid ühe standardi alusel ja selleks on Kristuse pühadus. Kui oleme Temas, kuulub ka Tema pühadus meile kõigile võrdselt. Seetõttu ei tohiks sa enam kunagi vaadata ühegi teise kristlase peale ja öelda: „Oh oleks ma ometi sama püha, kui tema!“ Jah, sa ei pruugi olla sama distsiplineeritud kui tema; sul ei pruugi olla temaga sarnast palveelu; sa võid isegi maadelda erinevate asjadega ja teha rohkem vigu kui tema, kuid see ei tähenda veel, et ta oleks Isa silmis rohkem aktsepteeritud kui sina! Seetõttu ei peaks sa ka end kellegiga võrdlema, sest keegi pole Isa silmis rohkem armastatud kui sina!

Seetõttu, kallis Jumala püha – pane maha igasugune iseenesest sõltumine ja ütle järgmist: „Ma võtan omaks oma pühaduse, mis on Jeesuses Kristuses. Olen osa Tema Ihust ja mu Isa näeb mind pühana, sest olen ühte liidetud Jeesusega.“