ILMUTUS JUMALA LOOMUSEST

Kuidas on üldse võimalik, et selline palvemees nagu Joona, kaldus õigelt teelt kõrvale sõnakuulmatusse? See kõik sai alguse vaid osalisest Jumala loomuse tundmisest.

Joonale anti võimas ilmutus Jumala armust ja halastusest. Ta tunnistas: „Sest ma teadsin, et sina oled armuline ja halastaja Jumal, pika meelega ja rikas heldusest ja et sa kahetsed kurja.“ (Joona 4:2). Joona andis mõista, et see ilmutus oli ka põhjuseks, miks ta ära jooksis: „Sellepärast ma tahtsingi eelmisel korral põgeneda Tarsisesse.“ (Joona 4:2). Ehk oma tegudega ütles ta: „Issand, Sa andestad kergesti igaühele, kes vaid meelt parandab. Igakord, kui kuulutadki välja kohtuotsuse, ületad selle oma armuga. Seetõttu ka tean, et Sa ei mõista kohut Niineve üle, sest niipea, kui prohveteerin nende üle, valad Sa oma armu välja nende peale.“

Näed sa probleemi Joona mõttekäigus? Ta kirjeldab siin vaid osalist ilmutust Jumala loomusest ja ta süüdistab Jumalat, et Too võtab pattu kergelt. Otseloomulikult on Jumal kõike seda, kellena Joona Teda kirjeldas: pikameelne, valmis andestama ja valama välja oma armu. Olen nii tänulik Jumalale selle imelise ilmutuse eest Tema loomuse kohta. See on olnud kõige eluandvam tõde, mida olen eales teadnud ja mulle meeldib kuulutada inimestele Jumala armust. Kuid Piibel räägib ka Jumala pühast ning õiglasest loomusest. „Jah, Jumala viha ilmub taevast inimeste igasuguse jumalakartmatuse ja ülekohtu vastu, nende vastu, kes tõde hoiavad ülekohtu kammitsais.“ (Roomlastele 1:18). Olen enam kui kindel, et Joona teadis sedagi poolt Jumalast, mistõttu kuidas on üldse võimalik, et ta sai seda eirata? Usun, et Joonal puudus arusaam jumalakartusest. Kui sa mõtled Jumalast vaid kui armulikust Jumalast, on sul ka üsna kerge olla sõnakuulmatu Tema Sõna suhtes. Sa usud, et Jumal võtab oma poolt antud hoiatusi kergelt ega mõtle seda, mida ütleb. Usun, et see oli ka Joona sõnakuulmatuse põhjuseks.

Jumalakartuse poole tuleb usinalt püüelda ja see peab saama istutatud meisse Püha Vaimu läbi: „Kui sa seda otsid nagu hõbedat ja püüad leida nagu peidetud varandust, siis sa mõistad Issanda kartust  ja leiad Jumala tunnetuse.“ (Õpetussõnad 2:4-5). Nii nagu Jumala arm, nii on ka jumalakartus eluandev: „Issanda kartus on eluallikas surmapaeltest pääsemiseks.“ (Õpetussõnad 14:27).