KEDA INIMESED ÜTLEVAD MIND OLEVAT?

Variserid ja saduserid tulid Jeesuse juurde ja nõudsid, et Jeesus annaks neile tunnustähe taevast (vt Matteuse 16:1). Jeesus vastas: „See kuri ja abielurikkuja sugupõlv nõuab tunnustähte, aga talle ei anta muud kui prohvet Joona tunnustäht.” (Matteuse 16:4) Hiljem kutsus Jeesus oma jüngrid kokku ja küsis neilt: „Aga teie, kelle teie ütlete minu olevat?” Siimon Peetrus kostis: „Sina oled Messias, elava Jumala Poeg.” (Matteuse 16:15-16). Jeesus vastas: „Sa oled õnnis, Siimon, Joona poeg, sest seda ei ole sulle ilmutanud liha ja veri, vaid minu Isa, kes on taevas.“ (Matteuse 16:17). Ehk teisisõnu ütles Kristus: „Peetrus, sa ei saanud seda ilmutust vaid seetõttu, et oled olnud koos minuga. Minu Isa, kes on taevas, ilmutas seda sulle.“ Ehk lühidalt öeldes: Peetrus sai erilise, aulise ilmutuse, mis võib saada osaks kõigile, kes usuvad. Kristuse päästega kaasnev au sai ilmutatud talle.

Seejärel aga loeme: „Siis ta keelas jüngreid, et nad kellelegi ei ütleks, et tema on Messias.“ (16:20). Miks küll Jeesus neilt seda palus? Polnud siis taevas juba ise just äsja kuulutanud, et Ta on Jumala Tall, kes on tulnud päästma maailma? Põhjus selleks oli see, et jüngrid polnud veel valmis kuulutama Temast kui Messiast. Ilmutus Temast polnud veel täielik. Nad ei teadnud midagi eesootavast Jeesuse ristist, kannatustest ja Tema ohvri sügavusest. Jah, nad olid küll juba tervendanud haigeid, ajanud välja kurje vaime ja kuulutanud paljudele, kuid kuigi nad olid olnud kõik need aastad Jeesusega, polnud neil siiski veel seda isiklikku, sügavat ilmutust sellest, kes Ta tegelikult on. Järgmine salm muide ka kinnitab seda: „Sellest ajast peale hakkas Jeesus oma jüngritele selgitama…“ (16:21). Ehk teisisõnu: Jeesus hakkas end ilmutama neile, näidates neile sügavamaid asju iseendast. Ja see salm jätkub: „…et ta peab minema Jeruusalemma ja palju kannatama vanemate ja ülempreestrite ja kirjatundjate poolt ning tapetama ja kolmandal päeval üles äratatama.“