PALVE SAADIKUD by Carter Conlon

Tulles Jumala ette palves, peame me teadma, kes Ta on ja mida Ta on valmis meie heaks tegema. Me peame teadma, et Ta on me Isa, me varustaja ja päästja; et Ta on andestanud meile, et meist võiks saada andestuse saadikud. Me südameis peab olema kindlus, et Jumal on ustav kaitsema meid iga kurjuse rünnaku eest, mis suunatud meie vastu.

„Ja Jeesus ütles neile: „Kui kellelgi teie seast oleks sõber ja see tuleks südaöösel ta juurde ja ütleks talle: „Sõber, laena mulle kolm leiba, sest mu sõber on rännakul tulnud mu juurde ja mul ei ole midagi talle pakkuda!” (Luuka 11:5-6).

Seni, kuni meil on täielik kindlus selles osas, kes Jumal on ja me usume Tema täielikku varustusse ja hoidvasse väesse, peaks ka me palvetes toimuma üks pööre. Me palved ei peaks keskenduma enam ainuüksi meile, aga ka teistele. See on see, milles peitub tõeline palve vägi.

Pane tähele, et ülaltoodud Luuka kirjakoha loos oli tegu keskööga. Olen kindel, et oled igati teadlik, et meiegi elame praegu nö kesköö tunnil. Kõik, mida eales teadnud ja tundnud oleme, liigub täielikku mässumeelsuse teed Jumala pühade teede suhtes. Ka siis oli tegu kesköötunniga, kui Paulus ja Siilas end vanglast leidsid, kuid keset seda kõike siiski ülistada ja palvetada otsustasid (vt Apostlite teod 16:25). Kuniks toimus üks võimas maavärin, mis raputas vangla aluseid. Vanglauksed lõid valla ja kõigi vangide ahelad purunesid. Kui vaid meiegi õpiks elu pimedusetundidel niimoodi palvetama!

Võime olla enam kui kindlad, et Paulus ja Siilas ei palunud ainuüksi: „Andesta meile me võlad ja anna meile me igapäevane leib!“ Ei! Usun, et nad hüüdsid kõigest südamest: „Jumal, on kesköö tund ja meil on üks vajadus, mis on nii palju suurem, kui me ise lahendada suudaks. Paljud me sõbrad siin on ahelais ja lootusetud. Sa oled lasknud meil saada osa sest’ vangla kogemusest, mistõttu palun anna meile nüüd ka jõudu muuta midagi!“

Kuidas Jumal nende palvele vastas? Ta pani ühe laulu nende sisse! Ja kui nad siis hakkasid kiitma ja ülistama Jumalat Tema vastuste eest nende südamehüüule, hakkas kogu paik vappuma ja imed hakkasid sündima. Seda isegi nii, et vanglaülem ühes oma perega andis oma elu Jeesusele!

__________

Carter Conlon liitus Times Square’i koguduse pastorite meeskonnaga ps. David Wilkersoni kutsel 1994 aastal. 2001 aastal sai temast koguduse vanempastor. Tugev, samas kaastundlik juht, kes on pidev kõneleja World Challenge’i poolt korraldatavatel pastorite ja juhtide konverentsidel.