JEESUSE POOLT ÕPETATUD

Kas Jeesus on sind õpetanud sinu salajases palvekambris? Oled sa otsinud Tema palet ja nõu asjade pärast, mida ei leia ühegi õpetaja käest ega ühestki raamatust? Oled sa istunud vaikselt Tema ligiolus, et kuulda Tema häält? Piibel ütleb, et kogu tõde peitub Kristuses ja ainuüksi Tema saab seda sulle jagada läbi Püha Vaimu.

Sa võid nüüd mõelda: „Kas see pole mitte ohtlik avada oma meeled mingile vaiksele häälele? Kas see pole mitte see, mille tõttu paljud kristlased igasugu jamadesse sattuvad? Hingevaenlane tuleb ja matkides Jumala häält, käsib neil teha või uskuda täiesti absurdseid asju, mis tegelikult on kõik vaid üks suur pettus. Kas mitte Piibel pole see ainuke „hääl“, mida järgima peame? Ja kas mitte Püha Vaim ei pea olema me õpetaja?“
 
Siin on see, mida mina kogu selle teema kohta usun:
 

  1. Nii nagu Isa ja Poeg, nii on ka Püha Vaim eraldiseisev, elav, väeline, intelligente ja jumalik isik. Ta ei ole mitte lihalik olend, vaid vaim, kellel on oma isiksus ja kes juhib Kogudust. Tema on see, kes toob sinna jumaliku korra, kes trööstib haigetsaanuid, annab jõudu nõrkadele ja õpetab meile Kristuses peituvatest rikkustest.
  2. Piibel nimetab Püha Vaimu Poja Vaimuks: „…siis on Jumal läkitanud teie südamesse oma Poja Vaimu…“ (Galaatlastele 4:6). Ta on tuntud ka kui Kristuse Vaimuna: „…millisest ajast andis teateid  nendes olev Kristuse Vaim…“ (1Peetruse 1:11). „Kellel ei ole aga Kristuse Vaimu, see ei ole tema oma.“ (Roomlastele 8:9). On ilmselge, et Jumala Vaim ja Kristuse Vaim on üks ja see sama. Kristus on Jumal ja see sama Vaim peitub neis mõlemas. Püha Vaim on nii Isa kui Poja olemus ja on läkitatud nende mõlema poolt.
  3. Selleks, et olla sügava ja otsiva palve ajal pettuste eest kaitstud, on oma viis. Meie kaitse peitub ootamises. Lihaliku loomuse hääl on alati kiirustav ja tormav. See tahab kohest rahuldust, mistõttu sel puudub igasugune kannatlikkus. See on alati keskendunud pigem iseendale kui Issandale, püüdes meid alati ajada takka, et mitte viibida piisavalt kaua Jumala ligiolus.