TEMA IHU LIIKMED

Apostel Paulus annab meile teada: „Teie olete aga Kristuse ihu ning igaüks omast kohast tema liikmed.“ (1 Korintlastele 12:27), olles seda täpsustanud veelgi põhjalikumalt salmis 12: „Sest nii nagu ihu on üks tervik ja sel on palju liikmeid, aga kõik selle ihu liikmed, kuigi neid on palju, on üks ihu, nõnda on ka Kristus.“ Ehk teisisõnu ütleb Paulus meile: „Vaadake oma ihu. Igal ühel teist on käed, jalad, silmad ja kõrvad. Te pole vaid mingi eraldiseisev aju, mil’ pole mingit pistmist teiste ihuliikmetega. Sama lugu on ka Kristusega – Ta ei ole ainuüksi pea, aga Tal on ka ihu, mis koosneb erinevatest liikmetest.“ Lisaks sellele ütleb ta: „Nõnda oleme meie paljud üks ihu Kristuses, üksikult aga üksteise liikmed.“ (Roomlastele 12:5). Ehk teisisõnu: me pole ühendatud ainuüksi Jeesusega, kes on Pea, kuid me oleme ühte liidetud ka üksteisega. Nii et fakt on see, et me ei saa olla ühenduses Temaga ilma, et me poleks ühenduses ka oma õdede-vendadega Kristuses.

Paulus võtab kogu asja tuuma kokku, öeldes: „Leib, mida me murrame, - eks see ole Kristuse ihu osadus? Et leib on üks, siis ka meie, paljud, oleme üks ihu, sest me kõik saame osa sellest ühest leivast.“ (1 Korintlastele 10:16-17). Ehk lihtsamalt öeldes: meid kõiki toidetakse ühe ja sama leivaga – Kristusega, kes on manna taevast. „Sest Jumala leib on see, kes tuleb taevast alla ja annab maailmale elu.” (Johannese 6:33).

Jeesus kuulutas: „Mina olen eluleib…Mina olen taevast alla tulnud elav leib…Nii elab ka see, kes mind sööb, minu läbi.“ (Johannese 6:35, 51, 57). Leiva kujund siin on äärmiselt tähtis. Issand ütleb meile: „Kui te tulete minu juurde, saate te toidetud. Te saate ühte liidetud minuga otsekui mu Ihu liikmed. Seetõttu saate ka ammutada eluvoolust, mis peitub minus.“ Nii pole kahtlustki, et iga Tema Ihu liige saab ammutada vaid ühest ainsast allikast – Kristusest, kes on kõige pea. Seetõttu ka, kõik, mida me vajame võidukaks eluks, lähtub Temast.