ARMUGA KAASNEV VASTUTUS

Kas Matteuse 18:23-35 jagatud tähendamissõnas vaatas kuningas oma sulase patust mööda? Pigistas ta silma kinni oma sulase võlgnevuse ees ja andis selle talle lihtsalt andeks? Ei, üldse mitte. Tõsiasi, et kuningas talle andestas, pani selle sulase õlgadele veelgi suurema vastutuse, kui oli olnud ta võlakoorem. See sulane võlgnes oma isandale nüüd palju rohkem, kui enne. Kuidas? Tal oli vastutus andestada teistele ja armastada teisi täpselt samamoodi nagu kuningas oli seda tema puhul teinud.

Milline imeline vastutus see küll on. Samas miski, mida ei saa lahutada kõigist teistest Kristuse kuningriigi õpetustest. Ütles ju Jeesus ise: „Kui te aga ei anna inimestele andeks, siis ei anna ka teie Isa teie eksimusi andeks.“ (Matteuse 6:15). Tema mõte oli enam kui selge: „Kui te ei andesta teistele, ei andesta ka mina teile.“ Tegu pole mitte valikuvõimaluse, vaid korraldusega. Jeesus ütleb meile: „Ma olin teie suhtes kannatlik. Ma kohtlesin teid armu ja armastusega ja ka andestasin teile ainuüksi oma headusest ja armust lähtuvalt. Seetõttu peate ka teie oleme armulised ja armastavad oma kaasinimeste suhtes. Peate andestama neile nii nagu mina olen teile andestanud. Minnes oma kodudesse, kogudustesse, tööpaikadesse ja tänavatele, peate edastama seda sama armu ja armastust, mida mina teile olen jaganud.“

Paulus viitab Jeesuse korraldusele, öeldes: „Nii nagu Issand teile on andeks andnud, nõnda tehke teiegi!“ (Koloslastele 3:13). Seejärel aga selgitab meile, kuidas peaksime olema kuulekad sellele korraldusele: „Rõivastuge siis nagu Jumala valitud pühad ja armastatud südamliku kaastundega, lahkusega, alandlikkusega, tasadusega ja pika meelega, üksteist taludes ja üksteisele andestades, kui kellelgi on teise vastu kaebust…Aga üle kõige selle olgu armastus - see on täiuslik side!“ (Koloslastele 3:12-14).

Mida see tähendab taluda üksteist? Kreekakeelne tähendus sellele on: leppima, tolereerima. See tähendab kannatada ära asjad, mis meile ei meeldi. Peame olema leebed teiste läbikukkumiste suhtes ja leplikud asjade osas, mida me ei mõista.