TÕSISED SÕNUMID JUMALA VAIMULT

Kui sa kuulud Jeesuse kogudusse, ole ka valmis tõsisteks sõnumiteks Pühalt Vaimult, mis on tulemas. Miks? Sest Vaim me sees kisendab kõige vastu, mida oma lihalikus loomuses mõtleme, ütleme või teeme. Jeesus ütleb: „Sest südamest lähtub kurje mõtteid, mõrvamist, abielurikkumist, hooramist, vargust, valetunnistust, pühaduseteotust.“ (Matteuse 15:19). Samas iga tõelise Kristuse järgija tunnuseks on iga oma sõna alistamine Kristusele. Sulane armastab korrigeerimist tänu sellele, mida see ta südames korda saadab. Ta näeb seda muudatust, mida see endaga kaasa toob ja teab, et see on talle eluks.

Sügaval südames on see ka põhjuseks, miks mõni patune leiab tee Jumala kotta. See pole küsimus selles, et kogudus saab ühe hinge võrra rikkamaks, vaid selles, et olla leitud Jumala poolt, kuna ta teab oma südames, et ta on kadunud hing. Ta südames puudub rahu ja ta on veetnud liiga palju unetuid öid. Ta igatseb vastuste, tõe ja tõelise muutuse järele, kuna kogeb, et on seotud põrguga.

Meid kõiki on õpetatud, et Kristus on koguduse nurgakivi. Paulus aga ütleb, et Ta on ka pahanduskalju: „Ennäe, ma panen Siionisse komistuskivi ja pahanduskalju, ja see, kes usub temasse, ei jää häbisse.” (Roomlastele 9:33). Ka Peetrus nimetab Teda pahanduskaljuks: „…ning just see on saanud nurgakiviks”, ning „komistuskiviks” ja „pahanduskaljuks”. Uskmatud komistavad, sest nad on sõnale allumatud ja selleks nad ongi määratud.“ (1 Peetruse 2:7-8).

Peetrus võiks meile esimesena öelda, mis juhtub, kui püüad jagada sõnumit ristist. Ta sai sellest kõvasti riivatud, kui Jeesus jüngritele oma surma ette kuulutas: „Ja Peetrus viis ta kõrvale ning hakkas teda hoiatama: „Jumal hoidku, Issand! Ärgu seda sulle sündigu!” (Matteuse 16:22) Kuid Jeesus vastas talle nende läbilõikavate sõnadega: „Tagane, vastupanija! Sa oled mulle kiusatuseks, sest sa ei mõtle Jumala, vaid inimese viisil.” (Matteuse 16:23).

See on ehe näide sellest, kuidas Saatan võib külvata pettust isegi kõige jumalakartlikuma, Kristust armastava karjase sisse. Samas võid olla kindel, et Peetrus ei unustanud Jeesuse sõnu kunagi. Nii peab tänapäevalgi iga jumalasulane ja usklik võtma tõsiselt Jeesuse hoiatust: „Minu rist ja minu veri võivad ju olla teile häirivad, kuid kui te häbenete sõnumit minust või püüate seda kuidagi pehmendada, saate te häirivaks nähtuseks minu jaoks. Ja sel juhul ei esinda te ka minu Sõna ega minu Kogudust.“