POLE MIDAGI KARTA

Jumal ütles iisraellastele: „Te ei uskunud mind, kui ütlesin teile, et teil pole midagi karta ja et mina ise võitlen teie eest. Te unustasite täiega, et lasin teil suureks sirguda ja kandsin teie eest hoolt kui laste eest. Te tegelikult ei usaldanud mind kunagi, kuigi ma läksin teie eel, andsin teile pilve varjamaks teid päikesekuuma eest ja tule, mis valgustaks ning trööstiks teid ööpimeduses. Selle asemel lasite te hoopis kõigil oma kahtlustel kõlada, laimasite mind ja nimetasite mind valetajaks.“ (vt 5 Moosese 1:27-35).

Sa võid olla päästetud, täidetud Jumala Vaimuga ja elada püha elu Jumala ees, kuid samas olla siiski süüdi uskmatuses. Sa võid mõelda: „Minus pole mingit uskmatust!“, kuid lähed sa närvi, kui asjad kisuvad viltu? Tunned sa hirmu selle ees, et vead Jumalat alt? Oled sa rahutu ja kartlik tuleviku ees?

Usklik, kes usaldab ja usub tingimusteta Jumala antud tõotustesse, naudib ka täit rahu. Mis aga on selle rahu tunnusteks? Täielik kindlustunne Jumala Sõna suhtes ja täielik sõltuvus Jumala ustavusest selle Sõna täitumise osas. Pole kahtlustki, et hingerahu on usu kindel tunnus.

Sa võid nüüd mõelda: kuidas on võimalik, et uskliku süda saab paadutatud uskmatuse poolt? Näeme selle kohta šokeerivat näidet Markuse 6 ptk’s. Jüngrid olid paadiga teel Betsaidasse, sõudes keset pilkast pimedust. Korraga ilmus neile Jeesus, vee peal kõndides. 12 jüngrit pidasid Teda kummituseks ja värisesid hirmust. Kuid Kristus kinnitas neile: „Olge julged, see olen mina, ärge kartke!” (Markuse 6:50). Seejärel aga astus paati ja tuul vaibus.

Järgmine salm ütleb kõik jüngrite südamete seisu kohta sel hetkel: „Ja nad hämmastusid üliväga iseenestes, sest nad ei olnud leibade loost veel aru saanud, vaid nende süda oli jäänud kõvaks.“ (Markuse 6:51-52). Kreekakeelne tähendus sõnale „jäänud kõvaks“ on: kivi sarnane, pime, jonnakas uskmatus. Meile tuletatakse selles salmis meelde, et need mehed olid just äsja kogenud üht imet. Nad olid näinud, kuidas Jeesus oli toitnud 5000 inimest vaid viie leiva ja kahe kalaga, olles kasutanud neid 12’t jüngrit selleks. Kui Markus ütleb, et jüngrid polnud sellest imest veel aru saanud, tähendab see seda, et nad ei osanud neid asju veel kokku viia.

Südame kõvadus leiab aset siis, kui eemaldad üleloomulikust üleloomuliku. Neil meestel polnud usku uskuda sellesse, mida nad olid näinud Jeesust tegemas. Ainuüksi 24h jooksul magasid nad maha Jeesuse imelise toidu-ime, otsekui see oleks olnud midagi nii tavalist. Nad kahtlesid endiselt Kristuse üleloomulikus väes.