LEIDES OMA TULE by Nicky Cruz

Viimased uuringud on näidanud, et 2020 aastaks saab islamist peamine religioon nii Norras kui ka Skandinaavia maades. Kui see vastab tõele, võib oodata, et islamist saab Norras riigiusk juba lähimate aastate jooksul. Nii on juhtunud iga maaga, kus moslemid on saanud kanda kinnitada.

Mul on äärmiselt kurb näha, kui vähe mõjuvõimu on kristlased Euroopale avaldanud. Tegelikult oleme me kõik olnud suht jõuetud kadunud hingete võitmisel – seda mitte vaid Euroopas, aga ka Ameerikas. Me palume, et Jumal laiendaks me haldusalasid ja aitaks Kristuse ihul õitseda ja kasvada, kuid vaid vähesed kogudused näevad seda ka tegelikult sündimas. Enamus neist on kokku kuivamas ja mõned juba lausa välja surnid.

Mida siis läheks tarvis, et Jumal ometigi tegutseks ja tooks esile muutuse, mida nii väga vajame? Muutuse, mille pärast me kõik palume. Millal me küll ometi end tõsiselt püsti ajame, andes tõelise hoobi Saatana tugipunktidele maailmas?

Vastus sellele on nii lihtne, et seda on kummaline isegi välja öelda, aga siin see on – me peame uskuma, et Jumal teeb suuri imesid! Peame tõusma üheskoos ühte liidetud südamete ja julge usuga, paludes Jumalal teha meist Tema riigi väelised sõdalased. Peame avama oma südamed ja elud Jumalale ning laskma Tal istutada valu ja kire kadunud hingede pärast oma südameisse. Seda moel, et kadunud hingedest saaks lausa me kinnisidee. Paluma, et Jumal murraks meid, kasutaks meid ja väestaks meid oma teenistuse tarbeks!

Vaatan oma väikest noortepunti, seda kahtteist väliselt üldse mitte kangelaslikku kuju, kes on mitmes mõttes elus rõhuda ja litsuda saanud. Neil on vaevu paar paari riideid, kuid samas tohutu kirg põlemas nende südameis, nii et Jumal kasutab neid võimsalt võitlusvälja esiridades. Seda kõike nähes tekkib väikegi arusaam sellest, mida Jumal võib teha kasvõi kõige väiksemagi usuga. Korraga hakkad mõistma, mis oli see miski, mis tõi plahvatusliku kasvu algkogudusele, tõmmates tuhandeid Jumala juurde vaid käputäie jüngrite kaudu. Korraga sa mõistad, mis oli see miski, mis tõmbas inimesi selle sõnumi ligi – Jeesuse sõnumi ligi ja sa näed, kui vähese kaudu suudab Jumal saata korda nii paljut.

„Kuid Jumal on valinud maailma meelest narrid, et häbistada tarku, ja Jumal on valinud maailma meelest nõrgad, et häbistada tugevaid.“ (1 Korintlastele 1:27).