NÄLJANE JUMALA JÄRELE

Kui Jeruusalemmas puhkes ärkamine, kõnetas ingel apostel Filippust ja käskis tal minna Gaza kõrbe, kus ta pidi kohtuma ühe etiooplasest diplomaadiga, kes sõitis oma tõllas. Filippus leidiski selle mehe, kes luges kõva häälega Jesaja raamatut, mistõttu ta küsis: „Kas sa ka aru saad, mida sa loed!“ (Apostlite teod 8:30). Oli näha, et see diplomaat oli jäänud kinni ühe lõigu juurde, mis temas segadust tekitas: ”Temale anti haud õelate juurde, kurjategijate juurde, kui ta suri, kuigi ta ei olnud ülekohut teinud ega olnud pettust ta suus. Aga Issand arvas heaks teda alandada haigustega. Kui ta iseenese on andnud süüohvriks, saab ta näha tulevast sugu, ta elab kaua ja Issanda tahe teostub tema läbi. Pärast oma hingevaeva saab ta näha valgust ja rahuldust tunda.“ (Jesaja 53:9-11)

Kujuta ette selle etioopialase elevust, kui ta neid imelisi asju luges. Ilmselgelt oli ta näljane Jumala järele, sest muidu poleks ta ju neid pühakirja tekste lugenud. Ja nüüd sai ta Jesaja prohveteeringus teada, et on tulemas üks igavene kuningas. Iga saadud ilmutuse juures oli see diplomaat kindlasti hämmingus, mõeldes: „Kes küll on see imeline Mees?“

Esiteks, „Filippus avas oma suu ja sellest kirjakohast lähtudes kuulutas talle evangeeliumi Jeesusest.” (Apostlite teod 8:35). Filippus selgitas sellele diplomaadile: „Mees, kellest sa loed, on juba tulnud. Tema nimi on Jeesus naatsaretlane ja Ta on Messias.“ Teisena seletas Filippus lahti Jesaja 53:11 oleva mõtte „Pärast oma hingevaeva saab ta näha valgust ja rahuldust tunda.“ Filippus ütles diplomaadile: „Kristuse vaevaks oli ristilöömine. See oli hetk, kus Ta kõigest läbi lõigati ja maha maeti. Kuid Isa äratas Ta surnuist üles, nii et Ta on elus ja elab Taevas. Igaüks, kes tunnistab Tema nime ja usub Temasse, saab Tema lapseks. See on fakt, et Kristuse seeme elab iga rahvuse keskel. See ongi see, kuidas Ta elu edasi kandub – läbi Püha Vaimu, kes elab Tema lastes. Ja nüüd võid sinagi saada Tema lapseks.“

Milline imeline uudis selle etioopialase kõrvadele! Pole siis ime, et ta oli nii innukas hüppama välja oma tõllast, et saada ristitud. ”Ta vastas ja ütles: „Ma usun, et Jeesus Kristus on Jumala Poeg!” Ja ta käskis tõlla peatada ja nad mõlemad, Filippus ja eunuhh, astusid vette, ja Filippus ristis tema.” (Apostlite teod 8:37-38).