HÄMMINGUS TEMA ARMASTUSEST

Peame täie tõsiduse ja südamega võtma seda sõna Kristuse toodud tähendamissõnas: „Sa tige sulane! Ma kustutasin kogu sinu võla…Eks siis sinagi oleksid pidanud halastama oma kaassulase peale, nõnda nagu mina sinu peale halastasin!” (Matteuse 18:32-33).

Küsimus, mida iga kristlane endalt küsima peaks, on järgmine: „Kas ma andestan oma vendadele? Olen ma leplik nende erinevuste suhtes?“ Sest kui ma keeldun armastamast neid ja andestamast neile, kuigi ise olen andeks saanud, nimetab Jeesus mind „tigedaks sulaseks“.

Siinkohal on oluline, et te minust valesti aru ei saaks – see ei tähenda seda, et peaksime minema kompromissile Jumala Sõna õpetuse osas. Paulus kuulutas julgelt Jumala armu, kuid samas juhendas ka Timoteost, öeldes: „Noomi, manitse, julgusta igati pika meelega ja õpetamisega.“ (2 Timoteose 4:2)

Samas ei tohi me seda õpetust kasutada müüride ehitamiseks usklike vahel. See oli patt, mida variserid tegid. Seadus käskis neil pühitseda hingamispäeva, kuid käsust üksi ei piisanud nende lihalikule loomusele. Seetõttu lisasid nad sellele omaenda turvaelemendid, täiendavad reeglid ja juhtnöörid, mis lubasid hingamispäeval vaid üksikuid füüsilisi tegevusi. Käsk ütles ka: „Ära võta asjata Jumala nime suhu.“ Kuid variserid ehitasid sellele veelgi kõrgemad müürid ja ütlesid: „Me ei võta üldse Jumala nime suhu, sest siis pole ka ohtu, et kasutaksime seda asjata.“

Milline oli kuninga reaktsioon oma sulase tänamatule käitumisele? Piiblis on öeldud: „Ja ta isand vihastas ning andis ta piinajate kätte, kuni ta maksab ära kõik, mis ta temale võlgnes.“ (Matteuse 18:34) Kreeka keeles oleks selle lause tõlge järgmine – ta viidi põhja, kus teda piinati. Siinkohal ei saa kohe teisiti, kui mõelda, et Jeesus räägib siin põrgust. Seega, mida see tähendamissõna meile ütleb? Kuidas Jeesus selle sõnumi oma jüngrite, oma kõige lähemate kaaslaste jaoks, kokku võtab? „Nõnda teeb ka minu taevane Isa teile, kui teie igaüks kogu oma südamest ei anna andeks oma vennale.” (Matteuse 18:35).

„Jumal, andesta mulle. Olen teiste poolt nii kergesti ärritatav ja reageerin liiga sageli vihastumisega. Samas pole mul aimugi, kus mu enda elu ilma sinu armu ja pika meeleta oleks. Olen hämmingus Sinu armastusest. Palun aita mul mõista ja võtta vastu Su armastus kõige täiega, sest ainult nii saan olla kannatlik ka oma usukaaslaste suhtes. Sinu armastava ja armuliku vaimsuse läbi.“