EI MINGIT HOOKUS-POOKUST by Jim Cymbala

Pole parimat näidet Jumala võimsa liikumise kohta kusagil linnas, kui seda on lugu Apostlite tegudes 11:20-21. „Nende hulgas oli ka Küprose ja Küreene mehi, need rääkisid pärast Antiookiasse jõudmist ka kreeklastele, kuulutades neile evangeeliumi Issandast Jeesusest. Issanda käsi oli nendega, ja suur oli nende arv, kes uskuma hakates pöördusid Issanda poole.“ Seal toimus selline suur Jumala liikumine, et Barnabas vabastati kohustustest Jeruusalemmas ja saadeti asju üle vaatama. „Kui ta pärale jõudis ja nägi Jumala armu, sai ta rõõmsaks…Ja palju rahvast lisati Issanda omade hulka.“ (salmid 23-24)

Kes olid need mehed, kes rajasid nii suure ja võimsa koguduse, et see mingi hetk ületas emakogudust Jeruusalemmas? Me ei tea nende nimesid. Me ei tea, mis metoodikat nad kasutasid. Kuid me teame kahte asja: nad kuulutasid evangeeliumi Issandast Jeesusest ja Issanda käsi oli nendega. (salmid 20-21). Tuginedes Apostlite tegude 13:1’le, oli see üks tõeliselt multikultuurne kogudus koos multikultuursete juhtidega. Mustanahaline Siimeon, mõned juutidest ja kreeklastest juhid, Maneen – Heroodese lapsepõlve sõber (mis oleks pidanud panema teda kahtlema kõigis!) ja veel mõned. Ometi tegutsesid nad võimsalt koos ses multikultuurses ühtsuses.

Tolleaegne juutide-paganate vaheline vihkamine 1.sajandil oli veelgi suurem, kui tänapäeva rassismi teemad. Kuid Jumal lahendas selle probleemi juba eos, rajades oma koguduse just sellisel moel. New Yorgis valitsevad rassistlikud tunded on täna hullemad, kui 10 aastat tagasi. Paljudes kogudustes valitseb selles osas väga karm ja külm suhtumine. Me vajame meeleheitlikult Jumala armastust, et maandada need pinged nii nagu Ta tegi seda Antiookias ammu aega tagasi.

Ükski raamatutarkus seda ei suuda. Pole ühtki trendikat lühiteed või hookus-pookus mantraid, mis suudaks võita Saatanat. Üks mees ütles mulle: „Sa peaks hankima endale Brooklyn’i topograafilise kaardi, et leida üles linna kõige kõrgem punkt. Siis saaksid sinna minna ja palvetada kõikide territoriaalvaimude vastu.“ Teised ütlevad: „Võti Jumala väe vabastamiseks peitub lauluga läbi linna marssimises. Korraldage üks marss, tehke plakatid ja lipud ja kuulutage ühe suure paraadi kaudu Jumala ülemvõimu ja valitsust.“ Kolmandad aga ütlevad: „Sõidelge Saatanat, seistes näoga Põhja poole ja trampides samal ajal jalgu. See toob teile võidu.“

Unustagem kõik need uudsed võtted. Kui me püsime palves, teeb Jumal midagi, mida ainult Tema saab teha. See, kuidas, millal ja mil viisil Ta midagi teeb, on juba Tema asi. Jeesuse nimi, Tema veres peituv vägi ja usupalve ei ole ka täna kaotanud oma väge.

__________

Jim Cymbala alustas Brooklyn’i Tabernacle kogudusega väikeses, viletsas seisus hoones, mis asus kahtlases linnaosas ja kuhu kuulus algul vaid 20 liiget. Põlise Brooklyn’i asukana on ta nii David kui Gary Wilkersoni pikaajaline sõber ja pidev kõneleja World Challenge’i poolt korraldatavatel pastorite ja juhtide konverentsidel.