ÄRA KUNAGI ANNA ALLA!

Kristus viitab endale Ilmutuseraamatus kui kellelegi, kes ”avab ja lukustab uksi” (vt Ilmutuse 3:7). Nii oli kirjas Filadelfia usklikele saadetud kirjas, kus Jumal kiitis nende kogudust selle eest, et nad olid hoidnud alal Tema sõna ega olnud salanud Tema nime. Ehk lihtsamalt öeldes – isegi keset oma kõige suuremaid raskusi hoidsid nad ustavalt kinni Jumala Sõnast. Nad ei süüdistanud Jumalat nende hülgamises või nende palvete mittekuulmises.  
Saatan oli ilmselgelt rünnanud neid oma valedega. Kõik tema pimeduse jõud ja väed ning valetavad vaimud on valatud välja põrgu sügavaimatest soppidest, öeldes, et Jumal on sulgenud iga ukse ega ole väärt mingit ülistust ega uskumist. Kuid need samad usklikud, kelle kohta Jeesus ütles, et neil oli vähe jõudu, jätkasid Jumala usaldamist, oodates kannatlikult, et Jumal paneb oma võtme lukuauku ja avab selle. Tal on võti iga suletud ukse jaoks ja ainuüksi Tema saab avada meile uksi. See on see, mida Jumal neile tõotas ja see kehtib ka kõigi meie jaoks: „Et sa oled hoidnud minu ootamise sõna, siis hoian ka mina sind läbikatsumistunni eest, mis on tulemas kogu ilmamaa peale, et katsuda läbi ilmamaal elavaid.“ (Ilmutuse 3:10) 
Kuid sind, kes sa endiselt usud Tema tõotustesse ja oled ka valmis surema oma usus, isegi, kui sa ei näe neid tõotusi täitumas, sind hoitakse selle ülemaailmse kiusatuse eest langeda uskmatusse. Jumal on kuulnud su appihüüdu ja Ta teab täpselt õiget ajastust ja tundi, mil avad uksi su ees. Nii et ära kunagi anna alla! Ära kunagi kahtle! Seisa Tema tõotuste peal ja tea, et Ta ei vea sind alt!