OMADEGA METSAS INIMESED - Gary Wilkerson

„Kus pole härgi, seal puudub vili, aga härja rammuga saab palju saaki.” (Õpetussõnad 14:4). 
Õpetussõnad ütlevad, et teil võib küll olla puhas laut, kuid sel juhul pole seal ühtegi härga. Nii võib teil ka olla „puhas kirik“, kus kõik käib kindla korra järgi ja mille struktuur on täiuslik, kuid samas tahaksite ju sinna ka „härgi“. Kui olete olnud härgade seas, siis teate, et nad kakavad maha ja puristavad, et nad haisevad ja löövad asju, põhjustades sellega ühe paraja segaduse!
Kas te liituks minuga, et teenida kaasa sassis koguduses? Kas liituksite minuga palves, et Jumal saadaks meile omadega kõige enam metsa läinud inimesi? Kuhu te mõtted liiguvad, kui viitan kõige enam omadega sassis olevatele inimestele? Kas see rändab mõne narkosõltlase peale linna tänavail? Või suure kaubakeskuse peale, kus inimesed sisseoste tehes oma kuldseid krediitkaarte lehvitavad ja Lexustega ukse ette sõidavad? Sest tegelikult on nii üks kui teine omadega metsas. Rääkides sassis ja metsas inimestest, räägin ühtlasi ka teist ja endast. Räägin nii sõltlastest, kodututest, sisserändajatest ja ka neist, kes pole nagu meie. Räägin meist kõigist tervikuna. Sest lihtne tõde on see, et me kõik vajame Jeesust!
Aamen? Me lihtsalt vajame Jeesust. Me vajame Teda oma kogudustes. Me vajame Teda oma eludes. Me vajame Teda oma peredes. Me vajame Teda oma teenistustes. Me vajame Tema väge, et elada välja evangeeliumi, milleks Ta meid on kutsunud. Igapäevane panus sellesse käibki läbi selle, kus omadega metsas inimesed aitavad teisi metsa läinusid, kuigi seda ei tehta tänapäeval õigesti. Samas olen tänulik Jumalale, et kogudustes leidub siiski teatud tegelasi, kes ütlevad: „Tahame seda teha õigesti ja hästi. Tahame seda teha Jumala auks.“