TA ON VÄÄRT MEIE KIITUST - Gary Wilkerson

Teoloogid kasutavad Jeesuse kirjeldamiseks üht kummalist sõna, öeldes, et Ta on “laitmatu.” Olla “mitte laitmatu” tähendab läbi kukkuda, teha pattu, olla süüdi, maadelda, veenda end mõttes, et kõik halb muudkui koguneb sinus. Kuid isegi, et Jeesus võttis inimese kuju, kattis Tema jumalik loomus kõik. Ta silmis polnud mingit himu ega südames mingit uhkust ja ainuüksi see on juba auline. Ta jäi isegi oma inimlikus loomuses jumaluseks, olles üks Jumalaga (Matteuse 18:18, Koloslastele 2:10).
Mõtle nüüd neile kahele imelisele omadusele: Ta on täiuslikult õige (Johannese 8:46) ja täis õiglust (Johannese 8:16). Ta on nii ise õige kui ka meie õigeksmõistja (Roomlastele 3:26). Ehk teisisõnu – Ta leiab võimaluse hoida alal iseenda õigsus, samas kui Ta mõistab meid õigeks meie ebaõiglastest tegudest.
Ta on igavene ja Ta elab igavesti (1 Timoteose 1:17). Ta on igavesti väärt meie ülistust ja kiitust. Ühtlasi on Ta ka armastus (Johannese 13:34). Armastus, mis on lausa seletamatu! Ta on kõikvõimas – kõikväeline, kel ei jää kunagi väest puudu. Tema käed pole seotud ei Saatana ega ka meie vaba tahte poolt. Tal on vägi ükskõik, millise olukorra üle, ükskõik, millal. Ta on kõikjal viibiv – Ta on koguaeg kõikjal. Ja Ta on kõiketeadev, teades nii lõppu kui algust ja kõike, mis enne lõppu saab olema.
See kõik kisendab tänapäeva valeõpetuse vastu, mida tuntakse avatud teoloogiana. See õpetus ütleb et Jumal teeb ajaloos üht ja meie teist ja siis Tema reageerib meie tegudele, end neile vastavalt kohandades. Mitte iialgi! Kui Jeesus risti löödi, ei vaadanud Jumal passiivselt pealt, öeldes: „Oi, ma peaks nüüd midagi ette võtma, et Teda päästa.“ Tal oli Ohvritall meeles juba ammu enne loomist. Tal on kogu meelevald ja vägi ning Ta valitseb täies õigsuses. Ehk kokkuvõttes – Ta on ilus ja iga rahva igatsus!
Sa võid ju arvata, et oled teatud asjad Jeesuse osas välja nuputanud nagu näiteks Tema teine tulemine ja lõpuaja teoloogia. Sa tead neid teemasid ehk isegi läbi ja lõhki ja see kõik on OK. Ometi ei saa sa kunagi lõplikult mõistma Jeesuse ilu, mis kätkeb endas ka Tema õigsust, armastust, õiglust, jumalikkust ja igavikulist loomust.