TOOGE KUNINGAS TAGASI! - Carter Conlon

“Aga kui Iisrael oli põgenenud, igaüks oma telki,  siis sõneles kogu rahvas kõigis Iisraeli suguharudes, öeldes: „Kuningas on meid päästnud vaenlaste pihust, tema on meid vabastanud vilistite käest, aga nüüd on ta Absalomi eest maalt põgenenud. Ja Absalom, kelle me võidsime eneste üle, on tapluses surnud. Mispärast te siis nüüd ei tee midagi, et kuningat tagasi tuua?” (2 Saamueli 19:9-11).
Kuningas Taavet, kes on kui Kristuse prototüüp, saatis sõnumi vaimulikku mõju ja meelevalda omavatele juhtidele: “Miks küll te viimaste seas olete, et kuningat tagasi tuua?”
See peaks olema ka me kõigi südamehüüd tänasel päeval: ”Tooge Kuningas tagasi!” Nutt võib ju kesta kogu öö, kuid sinul ja minul on lootust, et nii nagu see oli Taaveti ajal, nii mõistab meiegi rahvas, mis on kaduma läinud, tuues taaskord Kuninga tagasi! Tooge tagasi Kuningas, kes tervendab, vabastab ja annab nägemist. Tooge tagasi Kuningas, kes avab vanglauksed ja paneb uue laulu igasse südamesse. Tooge Kuningas tagasi me tänavatele, koolidesse ja ülikoolidesse!
Otse loomulikult saab see alguse sinust ja minust – meie isiklikest eludest. Peame tulema alla oma “katustelt” ning pöörama oma pilgu asjadelt, kus see ei peaks olema. Kus iganes oleme läbikukkunud, kõrvale kaldunud või kaotanud oma innukuse Jumalariigi suhtes – tooge Kuningas sinna tagasi! Ja ma võin kinnitada teile, et kui Kuningas tuleb koju, saab seal olema sellisel määral rõõmu, tantsimist ja võiduhõikeid, mille sarnast me pole eales varem tundnud! Halleluuja!
Carter Conlon liitus Times Square’i koguduse pastorite meeskonnaga ps. David Wilkersoni kutsel 1994 aastal. 2001 aastal sai temast koguduse vanempastor.