MILLINE ON TÕELINE ÄRKAMINE?

Vahet pole, milliseid ilminguid sa ka nö ärkamises ei näeks. Kui see ei keskendu lõikusele, pole ka tegu tõelise Jumala liikumisega! Püha Vaimu vihmad langevad alati selleks, et tuua kokku inimhingi. Jumal valas nelipühal oma Vaimu välja selleks, et pehmendada ja valmistada ette pinnast evangeeliumi seemnete külviks. Tema Vaimuga täidetud usklikud saadeti ülemisest toast välja kogu maailma, et teha Jeesuse Kristuse jüngreid.
Peale 2000 aastat külvamist ja kasvatamist, on nüüd aeg lõikuseks! Kõik need, kes on kuni tänaseni Kristuses surnud, esindavad varajase lõikuse uudsevilja. Küll aga on Issand oodanud kannatlikult oma viimast, võimast lõikust. „Olge nüüd pika meelega, vennad, Issanda tulemiseni! Vaata, põllumees ootab kallist põlluvilja pika meelega, kuni ta saab varase ja hilise vihma.“ (Jaakobuse 5:7). „Ja ma valan Taaveti soo peale ja Jeruusalemma elanike peale kaastunde ja anumise vaimu; siis nad vaatavad sellele, kelle nad läbi pistsid…“ (Sakarja 12:10). See salm räägib tõotatud viimsest vihmast, mis eelneb lõplikule lõikusele.
Paljud nn Püha Vaimu liikumised hääbusid ruttu, kuna nad olid inimeste kesksed, keskendudes andidele, enese arendamisele ja heaolule. Kuid kui mõni liikumine on tõeliselt Jumala Vaimust, toob see ka kaasa nälja ulatuda kadunud ja sureva maailmani. Jeesus ise sidus lõikuse kadunud hingedega, kui ütles: „Paluge siis lõikuse Issandat, et ta saadaks töötegijaid välja oma lõikusele!” (Matteuse 9:38).
Iga tõeline Püha Vaimu väljavalamine keskendub sellele Jeesuse palvele. Need vähesed ärkamised, mis on tõesti läinud kirja kui ehedate ärkamistena, olid õnnistatud ka rikkaliku hingede võitmise poolest. Ilma märkimisväärse kadunud hingede kogumiseta pole olemas ka tõelist ärkamist!