SAADES TUGEVAMAKS JA TUGEVAMAKS

Taavet juhendab meid: „Kes sinu juures pelgupaika otsivad inimlaste nähes. Sa varjad neid oma palge varju all.“ (Psalmid 31:20-21). On aeg sulgeda end koos Kristusega oma palvekambrisse ja valada oma südamed välja Ta ees.
Kui raevukad tormid meid tabavad, vajame me oma isiklikku jõuallikat. Olles keset tormi, ei saa meist keegi kellegi teise jõul hakkama. Me ei saa ammutada seda ei oma abikaasalt, pastorilt, sõbralt või isegi Jumala prohvetilt. Näeme seda ehedalt Jeesuse tähendamissõnas rumalatest neitsitest. Kui need neitsid püüdsid laenata õli oma tarkatelt kaaslastelt, öeldi neile: „… sellest ei jätku meile ja teile! Minge pigem kaupmeeste juurde ja ostke enestele!” (vt Matteuse 25:9). Kuuled sa, mida Jeesus siin tähendamissõnas ütleb? Ta hoiatab kõiki oma lapsi: „Kellelgi teisel pole piisavalt usku, et sind kanda! Sul peavad olema omaenda usuvarud ja usaldus minu vastu.“
Nii lihtne see ongi – sa vajad omaenda jõuvaru. Küll aga pole seda võimalik omandada vaid raamatuid lugedes ja jutluste salvestisi kuulates. Ka ei saa sa seda ainuüksi jumalateenistustel käies või häid tegusid tehes. See jõud tuleb ainuüksi sellest, kui veedad isiklikku aega koos Issandaga Tema ligiolus. Kuulutan siinkohal igale kristlasele: on aeg hoida väga Jeesuse ligi. Sa vajad Tema ligiolu rohkem kui eales varem!
Psalmist ütleb nende kohta, kes ilmuvad Issanda ette Siionis: „Nad saavad rammule rammu lisaks.“ (Psalmid 84:8). On öeldud, et palvetav usklik ei kuku kokku, kui rasked ajad tulevad. Ta saab hoopis üha tugevamaks ja tugevamaks, kuna ta loodab Jumala peale.