SURVE TEHA ÕIGESTI

Tiituse kiri ütleb meile, et oleme saanud armu selleks, et omada väge patu üle ning elada kainet ja püha elu. „Jah, Jumala arm on ilmunud päästvana kõigile inimestele ja kasvatab meid, et me, öeldes lahti jumalakartmatusest ja ilmalikest himudest, elaksime praegusel ajal mõõdukalt ja õiglaselt ja jumalakartlikult, oodates õndsa lootuse täitumist ning suure Jumala ja meie Päästja Jeesuse Kristuse kirkuse ilmumist.“ (Tiituse 2:11-13).
Alates nelipühi päevast on Jumala rahvas saanud osa sellest armust ühel tohutu suurel määral. Püha Vaim on saatnud patutunnetuse kõigile rahvastele, õpetades usklikke igast rassist ja keelest hülgama jumalatud ja ilmalikud ihad. Tulemuseks on inimesed, kes elavad õiglast ja kainet elu, igatsedes Jeesuse tagasituleku järele.
Piibel ütleb Sakarja 12:10, et Püha Vaim valatakse välja kui kaastunde ja anumise vaim. (Inglise keeles ka „armu vaim“). Usun, et see armu vaim saab pöörama Jumala rahva täielikult kõigest ilmalikkusest, pannes neid igatsema puhta südame järele. Me saame kuulma inimesi puudutavaid, patte paljastavaid, meeleparandusele kutsuvaid jutlusi, mille sarnaseid pole kuuldud kogu ajaloo vältel. Kogu ebaõiglus, jumalatus ja rumalus saavad paljastatud ja kõik, kes on Jumala kojas, kogevad sundust elada õigesti.
Sain kord telefonikõne ühelt kallilt vennalt Kristuses, kes on ühe teenistuse juht. Nii tema kui ta kaasjuhid olid tulnud kokku, et otsida koos Issandat, kuniks Püha Vaim hakkas õige pea paljastama patte nende eludes. Nii mitmedki pidid sellest teenistusest lahkuma ja see vend ütles mulle: „Nüüd, mil Püha Vaim on tulnud alla meie sekka, on meil ka sundus elada õigesti.“ See tema mõte tabas mind ja ma ei saanud sellest enam lahti: sundus elada õigesti. Kui Püha Vaim tuleb ja paljastab patu, kogevad need, kes on olnud leiged või elanud kompromisse tehes, patutunnetust.
Mu armsad, sundus hüljata kõik patt ning teha seda, mis õige, suurened viimse päeva koguduses veelgi.