VÕIMELINE PÜSIMA TORMIS

Saatan kardab täiega Issanda ligiolu meie eludes. Ta väriseb ainuüksi mõtte peale sellest, et mõni usklik võiks hoida Jeesuse ligi. Nii et kui ta deemonlikud hordid näevad sind hingamas välja palveid ja hoides oma Taevase Isa ligi, paneb kogu põrgu tähele: „Issand on selle usklikuga. Ta on ümbritsenud teda oma jumaliku ligioluga. Kuidas nüüd enam tema vastu saada?“
Saatan teeb kõik, mis tema võimuses, et röövida sinult Issanda ligiolu. See on ka põhjus, miks ta rõhub su hinge kõikvõimalike muredega tuleviku pärast. Ehk lihtsamalt öeldes – hingevaenlane tahab tõmmata sind su jõust tühjaks. Ta kasutab selleks, mida iganes – isegi „häid“ asju – et hoida sind veetmast isiklikku aega koos Jeesusega. Ta teab, et su aeg koos Jeesusega annab sulle jõu elada üle kõik hirmud ja ärevus ning isegi rahutud ajad.
Kogu maailm teab, et me seisame silmitsi väga raskete aegadega. Seetõttu seisame me usklikena silmitsi väga olulise küsimusega: „Kui ligi ma olen Jeesusele sel tunnil?“
Usun, et rahututel aegadel on kristlase kõige võimsaim tunnistus see, kui ta püsib täies rahus. Samal ajal, kui kogu ülejäänud ühiskond on paanikas – minestades või osadel puhkudel isegi surres hirmu tõttu – muutub palvetav usklik üha tugevamaks ja tugevamaks. Seda seetõttu, et see jumalakartlik inimene ammutab üha enam ja enam julgustust Pühalt Vaimult. Piibel räägib meile asjadest, mis on vankumatud! Kui sinagi tahad püsida vankumatuna keset torme, on Pühakirja nõu sulle lihtne: sa pead omama Jumala ligiolu oma igapäeva elus.
Kui palju kvaliteetaega sa veed koos Jeesusega? Vaid sina ja Tema? Kasvad sa iga järgneva päevaga üha lähemale Talle? Palud sa lakkamata, hüüdes vaikselt Ta poole nii ööl kui päeval? Ta on tõotanud kuulda su hüüdu, isegi, kui see on välja hüütud oma suurimas nõrkuses.