JUMAL KUTSUB MEID ASJU LÕPUNI VIIMA

„Sest kes teie seast, tahtes ehitada torni, ei istuks enne maha ega arvutaks kulusid, kas tal on kõik vajalik
selle lõpetamiseks? Muidu juhtub, et kui ta aluse on rajanud ja ei suuda lõpetada, hakkavad kõik pealtnägijad teda pilkama: See mees hakkas ehitama, aga ei suutnud lõpetada!“ (Luuka 14:28-30)

Kristus teadis, et paljudel Tema jüngritel ei jagu piisavalt seda „miskit“, mis oleks neid lõpuni välja kandnud. Ta teadis, et nad pöörduvad tagasi ega lõpeta oma võidujooksu. Ma usun, see on üks traagilisemaid asju, mis ühe usklikuga juhtuda võib – alustada täie võimsusega haarates kinni Kristusest, kasvada küpseks jüngriks ja muutuda üha enam Tema sarnaseks ning siis langeda ära. Selline inimene rajas küll vundamendi, kui ei suutnud edasist tööd lõpule viia, kuna ei olnud esmalt arvutanud kogu töö hinda.

Kuid milline rõõm on kohata neid, kes kindlapeale lõpetavad oma võidujooksu! Need usklikud kasvavad Kristuse tarkuses ja tunnetuses, muutudes päev päevalt ja hetk hetke järel. Paulus ütleb neile julgustavalt: „Aga meid kõiki, kes me katmata palgega vaatleme Issanda kirkust peegeldumas, muudetakse samasuguseks kujuks kirkusest kirkusesse. Seda teeb Issand, kes on Vaim.“ (2 Korintlastele 3:18). See pole taevas, mille järele need usklikud igatsevad, vaid Kristus oma aus!

Ma tean, et paljud teist, kes seda tänast sõnumit loevad, on hetkel keset protsessi, kus te kas peate pausi või olete astumas sammu tagasi. See võib küll tunduda väikese sammuna, kuid põhjustab üsna suure eemaldumise Tema armastusest. Kui see olukord kehtib sinu puhul, siis tea, et Püha Vaim kutsub sind tagasi – tagasi meeleparandusele, enese salgamisele ja alistumisele. Ja tea, et aeg selle kõige juures mängib suurt rolli, mistõttu kui sa plaanid haarata kinni Jeesusest, siis tee seda kohe ja vii asi lõpuni!