KALLIM KUI KULD

Kuninganna Estri lugu räägib ühest pingelisest sõjapidamisest; suurimast vaimulikust lahingust kogu Piibli ajaloos. Kurat püüdis hävitada Jumala eesmärke siin maa peal ja seda läbi õela Haamani. See rikas ja väga mõjuvõimas mees püüdis veenda Pärsia kuningat hävitama kõiki juute, kes tema valdustes Indiast kuni Etioopiani elasid.

Esimene juut, kes Haamanile ette jäi, oli Mordokai - Estri onu -, kelle jaoks Haaman oli isegi juba võllapuu lasknud valmis ehitada. Kuid Ester sekkus olukorda, kutsudes Jumala rahvast üles palvele ja paastule ning pannes oma elu kaalule, et seista vastu Haamani plaanidele. Jumal paljastas kogu kurja plaani ja Haaman poodi tema enese poolt valmis seatud võllapuus. Kuningas tühistas ka juutide tapmise korralduse ning lisaks sellele kinkis Estrile kogu Haamani majapidamise, mille väärtus tänapäeva mõistes ulatus miljonitesse. Samas, Haamani villa polnud ainuke sõjasaak kogu loos. Piibel ütleb meile, et: „Juutidel oli õnn ja rõõm, õndsus ja au.“ (Ester 8:16) ja need olid tõelised saavutused lahingust vaenlase vastu.

Meie lahingud vaimses sfääris ei too endaga kaasa ainuüksi vaimulikke rikkusi, aga hoiavad meid ka tugevate, puhaste ja püsivatena. Kui me paneme kogu oma usu ja lootuse Jumala peale, toob Ta meis esile usu, mis kallim kui kuld. „...et teie usk läbikatsutuna leitaks palju hinnalisem olevat kullast, mis on kaduv, ent mida siiski tules läbi proovitakse, ja oleks teile kiituseks, kirkuseks ja auks Jeesuse Kristuse ilmumisel.“ (1Peetruse 1:7)

„Jumal on paljastanud valitsused ja meelevallad, häbistanud neid avalikult, võidutsedes nende üle Kristuses.“ (Koloslastele 2:15). Jeesus võitis Saatana Kolgatal, röövides temalt kogu ta meelevalla ja väe. Ja kui Kristus võidukalt surnust üles tõusis, juhtis Ta kirjeldamatult suurel hulgal Saatana poolt vangistatuid vabadusse. See sama vere-hinnaga lunastatud seltskond marsib veel tänapäevalgi.

Hämmastav on aga see, et Jeesuse võit Kolgatal andis meile enamatki kui vaid võidu surma üle. See tõi endaga kaasa ka sellised võrratud asjad nagu: armu, halastuse, rahu, andestuse, jõu, usu ja palju palju muud, mida me vajame eluga toimetulekuks. Ta on varustanud meid kõigega, et kanda hoolt Tema templi eest: „Kristus on aga tema koja üle kui ustav Poeg. Ja tema koda oleme meie, kui me vaid peame kinni julgusest ja lootusest, mille üle me kiitleme.“ (Heebrealastele 3:6)

Püha Vaim ilmutab meile siin üht võrratut tõde: läbi Püha Vaimu on Jeesus varustanud meid absoluutselt kõigega, mida me vajame. Meie vastutus on vaid võtta kõik need aarded ja kanda hoolt Tema templi eest. Kõik need vahendid lähtuvad aga otse meie võitlustest.

Kristus on andnud meile kõik vajaliku, et jääda püsima. Ta on võtnud meid vastu oma perekonda, kus Tema ise on meie koja nurgakiviks ja kus ta ise on kogu koja puhtaks teinud. Ja lõppeks on ta võimaldanud meile ligipääsu kõige pühamasse paika, pühamaist Pühama ligiollu. Nii et usu läbi on me alused kindlalt rajatud, muutes me templi täieliseks. Jeesus ei rajanud poolikut koda, vaid Tema tempel on täiuslik.

Samas peab selle templi eest hoolitsema ja kandma hästi hoolt iga selle osa eest. Ja otse loomulikult me ju teame, kust selleks vahendeid leida – Kristuselt eneselt! Tema on kõigi meie varade alahoidja ja laseb need käiku niipea, kui Ta näeb meid keset vajadusi ja valmidust teha koostööd Jumalaga.

See koostöö saab aga alguse keset meie raskusi ja vastakaid olukordi. Meie võiduks on Kristuse sarnasus, kui me oleme lahingus püsima jäänud. See omakorda tuleb aga läbi õppetundinde, usu ja iseloomu, mis on kasvanud sõdides vaenlasega. Igal lahingul on oma väärtus ja me võime olla kindlad, et midagi head tuleb esile nende kaudu!