JUMALA ARMASTUS ANTAKSE MEILE EDASI VAID LÄBI JEESUSE KRISTUSE

Tuginedes Johannese evangeeliumile, peitub kogu Jumala armastus Jeesuses. Ta kirjutab: „Jah, meie kõik oleme võtnud tema täiusest...“ (Johannese 1:16). Kuidas me oleme võtnud vastu Jumala armastuse? Me oleme saanud sellest osa tänu Kristuses olemisele.

Sa võid nüüd küsida, aga miks on see nii tähtis teada, et Jumala armastus antakse meile läbi Jeesuse? Kuidas see mõjutab meie igapäeva elu?

Kuidas mõjutab Jumala armastus meie elusid? Me peame vaatama Kristuse kui oma eeskuju peale. Jeesus on meile juba öelnud, et Isa armastab meid täpselt samamoodi nagu Ta armastab Jeesust. Seega, mis mõju avaldas Isa armastus Jeesusele?

Võtke vastu Jumala armastus, sest „Kristus on jätnud oma elu meie eest...“ (1Johannese 3:16). Järgnevas peegeldus Jumala armastus Jeesuses: Ta ohverdas iseend kui ohvri teiste eest. Teine osa sellest salmist räägib aga Jumala armastuse eesmärgist meie elude suhtes ja seal on öeldud: „... ning meie oleme kohustatud jätma oma elu vendade eest.“ Jumala armastus juhib ka meid „ohverdama“ oma ihud kui elavad ohvrid.

Oled sa kunagi mõelnud, mida see tegelikult tähendab, ohverdada oma elu oma õdede-vendade eest? Johannes ei räägi siin võõral maal ohvriks saamisest. Ta ei räägi ka doonoriks olemisest mõne organi näol. Samuti ei pea ta silmas seda, et me peaksime võtma mõne surmamõistetud kurjategija koha. Ainuüksi Kristus sai tuua selliseid ohvreid. Ainukene kristlane, kes saab tuua elu ja lootust oma kaaskondlastele, on see, kes on surnud – surnud iseenese maailmale, iseendale, oma uhkusele ja ambitsioonidele.

See „surnud“ kristlane on lubanud Pühal Vaimul viia läbi vaimse inventuuri oma hinges. Ta näeb oma südames läbi igasuguse rikutuse ja ebapühaduse ning on valmis minema Jumala altarile, hüüdes: „Issand, puhasta mind! Võta see kõik!“ Sest ta teab, et ainuüksi Kristuse vere puhastuse kaudu on ta võimeline andma oma elu oma vendade eest.