MIDA IGA KRISTLANE PEAKS TEADMA KRISTLIKU KASVU KOHTA

„Meil tuleb alati tänada Jumalat teie eest, vennad, nõnda nagu on kohus, kuna teie usk jõudsasti kasvab ja armastus, mis teil igaühel on üksteise vastu, rohkeneb.“ (2Tessalooniklastele 1:3)

Paulus tegi Tessaloonika kristlastele ikka võrratu komplimendi, väljendades oma öelduga tegelikult järgmist: „On lausa võrratu näha, kui palju te olete kasvanud nii oma usus Kristusesse kui ka armastuses üksteise vastu! Kuhuiganes ma ka ei lähe, ma alati uhkeldan teie vaimuliku kasvuga, tänades Jumalat kõigi teie eest!“

Selles lühikeses piiblilõigus loob Paulus meile võrratu pildi usklike kogust, kes kasvasid nii ühtsuses kui armastuses. See kreekakeelne fraas, mida Paulus kasutas „jõudsasti kasvamise“ kohta, tähendab „kasvada üle ja rohkem kõigist teistest“. Tessalooniklaste usk ja armastus nii isiklikul ja ühisel tasandil ületas pika puuga kõiki teisi ümberkaudseid kogudusi.

On ilmselge, et need Tessaloonika kristlased ei püüdnud iga hinna eest hoida oma usust kinni seniks, kuni Jeesus tagasi tuleb. Nad õppisid, liikusid ja kasvasid pidevalt ja nende elud andsid ka tunnistust sellest. Pauluse sõnade kohaselt pakkusid nad kõneainet igas Aasia koguduses.

Ilmselt kõik jutlused, mida need inimesed kuulsid, õhutasid neid üles elama veelgi lähedasemas osaduses Kristusega. Need kõned sulatasid nende lihalikke ambitsioone ja tõid patu tunnetusele halbade harjumuste osas. Püha Vaim kiskus aga maha kõik rahvust ja nahavärvi puudutavad barjäärid. Nad õppisid aktsepteerima kõiki inimesi – olid need siis rikkad või vaesed, haritud või harimatud. Ja nad hoolisid ka üksteisest väga, püüdes armastusetegudes teineteisest ette jõuda.

Kui sa toitud ja ammutad Jumala Sõnast, peaksid sa ka vaimulikult pidevalt kasvama. See peaks toimuma iseenesest.

Ma küll ei tea, kas meie koguduses igaüks „kasvab jõudsasti“ nõnda nagu Paulus teadis Tessaloonika koguduse kohta, kuid samas ma usun, et see peab paika paljude me inimeste puhul. Miks? Sest Jumala Sõnale rajatud võitud sõnum toob alati esile kasvu. Ja apostel Peetrus kinnitas, et igaüks, kes igatseb puhta Sõna piima järele, saab kasvama.

Paulus kirjeldab meie vaimulikku kasvu kui Püha Vaimu tööd. Ta ütleb, et Vaim on pidevalt tegevuses, muutes meid aust ausse. Ta on pidevalt uuendamas me meeli, suretamas me liha ja toomas esile puhtust meie seesmises inimeses. Ta töötab meie südamete kallal, et kõrvaldada sealt viha, kibestumine, põlgus ja kõik muu kurjus. Ja Ta toob meis esile headuse, õrnuse ja andestuse üksteise suhtes. Ta kasvatab meid täiskasvanuks Kristuses, õpetades, et kõik, mida me ütleme ja teeme, peab olema meie Issanda vääriline.

Paulus innustab meid öeldes ka seda, et: „Inimene katsugu ennast läbi...!“ (1Korintlastele 11:28). Kreekakeelne tähendus sõnale läbi katsuma, tähendab „üksikasjalikult läbi vaatama, testima“. Apostel ütles: „Katsuge endid läbi ja vaadake, kas te elate Jumala Sõna kohaselt.“ Me peame pidevalt küsima iseendilt: „Olen ma muutumas? Olen ma muutumas üha armastavamaks ja südamlikumaks? Kohtlen ma oma peret ja sõpru jumaliku austusega? Kas ma oma kõnes ja käitumises olen õiglane?“