JUMAL KUTSUB MEID VÕITLEMA

„Või kui keegi kuningas läheb sõtta võitlema teise kuninga vastu, eks ta istu enne maha ja pea nõu, kas ta on võimeline minema kümne tuhandega selle vastu, kes tuleb tema peale kahekümne tuhandega? Aga kui ta ei ole võimeline, eks ta läkita juba siis, kui teine on alles kaugel, saadikud küsima, mis on vajalik rahuks? Nõnda siis igaüks teie seast, kes ei jäta maha kõike, mis tal endal on, ei saa olla minu jünger.“ (Luuka 14:31-33)

Eenok prohveteeris kord: "Vaata, Issand tuleb mitmekümne tuhande pühaga.“ (Juuda 14). Piibel ütleb meile, et meie oleme Jumala kuningad ja preestrid, kes esindavad neid kümneid tuhandeid, kes lähevad sõtta Saatana sõjaväe vastu. Saatan sõdib me vastu, sest ta vihkab meid täiega (vt. Ilmutuse raamat 12:17)

Me peame olema valmis selleks, mis on tulekul. Me peame olema valmis veetma päevi vaimses sõjas, teades, et suurel hulgal katsumusi saadetakse Jumala rahva vastu. Kui me oleme otsustanud hoida kinni oma Issandast, siis me peame ka teadma, et me oleme võitmatud Temas. Sest kirjutatud on: „Sest see, kes on teis, on suurem sellest, kes on maailmas.“ (1Johannese 4:4). Jumal on öelnud, et võit vaenlase vägede üle on garanteeritud, kuna kõik taevased väed on sõdimas meie poolel.

Andku Jumal meile rohkem võitlusi Püha Vaimus, et igaüks meist võiks hüüda täiest kõrist kogu maailmale ja põrguvägedele: „Kes võib meid lahutada Kristuse armastusest? Kas viletsus või ahistus või tagakiusamine või nälg või alastiolek või hädaoht või mõõk? Kuid selles kõiges me saame täieliku võidu tema läbi, kes meid on armastanud. Sest ma olen veendunud, et ei surm ega elu, ei inglid ega peainglid, ei praegused ega tulevased, ei väed, ei kõrgus, ei sügavus ega mis tahes muu loodu suuda meid lahutada Jumala armastusest, mis on Kristuses Jeesuses, meie Issandas.“ (Roomlastele 8:35, 37-39)

See on lahinguhüüd kõigile neile, kes janunevad Jeesuse järele.

Iga Jumala mees ja naine muutub kurjuse jõudude märklauaks niipea kui ta on otsustanud saada Kristuse elavaks ohvriks. Põrguväed lastakse lahti selle vastu, kes oma südames on otsustanud elada püha usuelu.

Saatan paneb sind kannatama ja seadma su teele takistusi, kuna sinust on saanud tõeline oht tema pettusmängudele. Samas on sul muidugi võimalus astuda sellest sõjast kõrvale, anda alla ja muutuda igavaks, viljatuks ringi uitajaks.

Mina isiklikult otsustan seista vastu vaenlase plaanidele, tõusta usus ja koondada oma jõud võitluseks. Saatan ei saa suruda maha seda, kes tõeliselt loodab oma Issanda peale.