SAATAN KASUTAB VAEVUMÄRGATAVAID VAHENDEID

„Aga Assuri kuningas läkitas Laakisest ülemjuhataja....suure väehulgaga Jeruusalemma kuningas Hiskija vastu.“ (2 Kuningate 18:17). Assuurlased esindavad tänapäeva „juhtnööre edukusele“. Saatan seab oma leeri su müüride ümber, mis koosneb inimestest, kes on vaprad ja ilusad ja kes näiliselt tunduvad saavutavat kõike, mida nad ette võtavad. Neid nähes tunned sa end kui ümberpiiratud vangina!

Esimene võte, mida patused kasutavad, on seada kahtluse alla uskliku pühendumine usaldada oma Jumalat täielikult. Assuri kuninga ülemjuhataja mõnitas Jumala rahvast nende üle irvitades (vt. 2 Kuningate 18:19-20). Peamine noot, mis sellest kõigest kõlama jäi, oli see, et: „Jumal ei päästa teid sellest jamast ja te lähete omadega põhja! Te olete tõelises kitsikuses ja teie usk ei päästa teid sellest!“

Siis aga lisab Saatan järgmise võtte: ta ütleb, et Jumal on see, kes on kõigi su kannatuste taga. Assuri sõnumitooja kuulutas: „Issand ise ütles mulle: Mine sinna maale ja hävita see!" (2Kuningate 18:25). Saatan püüab veenda sind, et Jumal on su peale pahane ja püüab sulle nüüd tagasi teha. Kuid see on tema kõige libedam vale! Ta tahab panna sind uskuma, et Jumal on sind hüljanud ja heitnud su täielikult murede ja valu küüsi. Ta tahab panna sind arvama, et kõik su probleemid on Jumala karistus su mineviku pattude eest. Kuid ära usu seda! Sest hoopis Saatan on see, kes on jalul, et sind hävitada.

Meie Issand on päästja ja kindel mäelinnus. Jesaja ütles, et Jumal on tulnud „andma Siioni leinajaile laubaehte tuha asemel, rõõmuõli leinarüü asemel, ülistusrüü kustuva vaimu asemel, et neid nimetataks "Õigluse tammedeks", "Issanda istanduseks", millega ta ennast ehib.“ (Jesaja 61:3)

Ei, kallis Jumala püha, sa ei lähe omadega põhja! Sa oled lihtsalt rünnaku all, ümbritsetud vaenlase valedest, sest sa oled otsustanud usaldada kogu oma südamest Jumalat ja Saatan püüa hävitada seda usku.