ISSAND ÕNNISTAGU JA HOIDKU SIND KÕIGIL SU TEEDEL

Lugesin hiljaaegu uuesti George Muller’i lugu, kes 1830 aastate keskpaigas kandis hoolt üle 2000 orvu eest Inglismaal. Ja seda kõike vaid läbi usu Jumalasse. Muller’it tunti kui meest, kes sai vastused oma palvetele. Enne oma surma oli ta oma päevikuisse talletanud üle 50 000 palvevastuse.

 

Kui temalt küsiti, kust ta teadis, mis on Jumala tahe ühes või teises olukorras, tõi ta esile alljärgnevad sammud, mis tema meelest olid olulised:

 

1.     “Ma viin oma südame sellisesse seisu, et sel puudub igasugune oma tahe ükskõik, millise konkreetse küsimuse suhtes.”

2.     “Ma ei jäta lahendust kunagi oma tunnete või lihtsalt muljete hooleks, sest need võivad juhtida valearusaamadeni.”

3.     “Ma otsin Jumala tahet läbi Tema Sõna või kooskõlas Sõnaga. Ajades taga ainuüksi Vaimu juhtimist ilma Jumala Sõnata võid sa samuti sattuda valele teele.“

4.     “Ma usun Jumala poolt õnnistatud [kontrollitud] olukordadesse”

5.     “Ma palun palves, et Jumal ilmutaks mulle oma tahet.“

6.     “Ma kannan hoolt selle eest, et mu südametunnistus nii Jumala kui inimeste ees on puhas.“

7.     “Iga kord, kui ma võtsin kuulda inimeste arvamust Jumala arvamuse asemel, tegin ma suuri vigu.“ 

8.     “Ma tegutsen ainuüksi siis, kui rahu on mu südames ja kui ma olen veetnud palju aega palves ja usus Jumalat oodates.“

 

Neid, kes käivad usus, otsides ainuüksi Jumala täiuslikku tahet, pannakse sageli väga tugevalt proovile. Ma leian üha enam ja enam oma endagi elus, kui oluline roll on siiral pühendunud palvel ja Piibli lugemisel. Kahjuks ei palu aga tänapäeval just eriti paljud jumalalapsed usinalt ja järjekindlalt. Selle asemel on hoopis väga palju teleka vaatamist ja väga vähe Jumala ees ootamist. 

 

Pühendades end palvele tõuseb ka mu usk. Ja kui ma toidan end Jumala Sõnaga, kasvab ka mu veendumus Tema väesse juhtida ja aidata mind. Jumalast saab minu pankur, mu nõuandja, mu advokaat.

 

Mu palve on, et sa võiks leida Teda tegemas sedasama sinugi heaks.