OLGU JUMALA RAHU TE ÜLE

Veetsin pikalt aega palves, et saada teada, mida Jumal tahab öelda teile. Endamisi mõtiskledes kogesin Püha Vaimu õhutust lugeda veelkord hoolikalt 33 ja 34 Psalmi. Olles seda teinud, teadsin ma koheselt, mida Issand tahab, et ma teeks.

Ma usun, et järgneva nelja piiblilõigu puhul leiab absoluutselt iga selle sõnumi lugeja ühe väga erilise ja otsese sõnumi Issandalt. Jumal on ustav läkitamaks oma rahvale sõna just teatud ajaks, mistõttu Püha Vaim annab sulle ka teada, milline neist lõikudest kuulub just täpselt sulle sel hetkel:


1. „Vaata, Issanda silm on nende peal, kes teda kardavad ja tema heldust ootavad, et tema tõmbaks nende hinge välja surmast ja hoiaks neid elus näljaajal. Meie hing ootab Issandat, meie abi ja meie kilp on tema.“ (Psalm 33:18-20).

2. Sest tema ütles, ja nõnda see sai; tema käskis, ja see tuli esile. Issand ajab nurja paganate nõu, ta teeb tühjaks rahvaste mõtted. Issanda nõu püsib igavesti, tema südame mõtted põlvest põlve.“ (Psalm 33:9-11).

3. „Ma otsisin Issandat ja tema vastas mulle ning tõmbas mu välja kõigist mu hädaohtudest. Siin see armetu hüüdis, ja Issand kuulis ning päästis tema kõigist ta kitsikustest.“ (Psalm 34:5, 7).

4. Issanda silmad on õigete poole ja tema kõrvad nende appihüüdmise poole. Õiged kisendavad ja Issand kuuleb ning tõmbab nad välja kõigist nende kitsikustest. Õiget tabab palju õnnetusi, aga Issand tõmbab tema neist kõigist välja. (Psalm 34:15, 17, 19).

Jumal õnnistagu ja kinnitagu oma kallist Sõna te südameis, mille Ta on saatnud tervendamiseks.