VÕIDUKAS KOGUDUS

Võidukas kogudus on juba praegugi esile tulemas, tulles välja oma suurtest usukatsumustes. 

See viimsete aegade kogudus on vabanemas põlevatest ahjudest ja pikkadest kannatuste päevadest. Seega sa küsid, mis on Jumalal plaanis?

Mida mina näen hetkel sündimas, on Püha Vaimu töö, mis toob inimesi suuremale murtusele. Ta juhib neid ilmutusse nende endi liha nõtrusest ja Tema tugevusest. Ma näen, kuidas Ta toob oma rahvast punkti, kus nende iseeneste jõud ja tarkus on ammendunud, kus nende isekas tahe saab murtud ja nende mõtted liiguvad vaid ühes suunas, mis tähendab „Sinu tahe sündigu!“. Ma näen Teda juhtimas oma armsaid sellistesse katsumustesse, kust ainult ime läbi on võimalik pääseda. Kuid läbi selle kõige muutuvad nad kõiges täielikult sõltuvaks vaid Issandast.

Kirjeldab see ka sinu olukorda? Võib-olla oled sa elanud koos Jeesusega aastaid ja sa pole iialgi seisnud silmitsi sellise proovilepanekuga nagu praegu. Sinu elus on asju, mis tunduvad täiega hingematvad ja ainuke, kes nende osas midagi muuta saab, on Jumal ise. Ja sa ka tead, et ainuüksi Tema võib sind sellest kõigest läbi kanda.

Islamiusulised on valmistumas viimseks džihaadiks, et Allahi nimel „vallutada kogu maailm“. Islamlikud treeninglaagrid on tõstmas pead üle kogu maailma, edastades sõnumit vihkamisest, mida iseloomustavad halastamatud peade maharaiumised.

Samas aga on Jumal treenimas oma rahvast – inimesi, keda Ta saab kasutama selleks, et kiskuda maha selle maailma viha ja vaen. Kuidas Ta seda teeb? Ta treenib ja varustab neid oma armastavas headuses ja rahus. Meie Jumal on armastuse Jumal, kes ei kasuta mitte relvi ega enesetaputerroriste, vaid võidukaid inimesi, kes on kartmatud Issanda armus ja halastuses.

Rohkem kui eales varem, on jumalarahvas üle kogu maailma kogemas kannatusi, katsumusi ja piina. Küll aga olen ma kindel ühes: kõikide nende pingeliste vaimulike ja füüsiliste lahingute taga, millest Kristuse ihu on hetkel läbi minemas, peitub jumalik ja igavikuline eesmärk. „Tema halastus on üle kõigi tema tegude.“ (Psalmid 145:9)