TERVITAN TEID JEESUSE KALLIL NIMEL

Püha Vaim on puudutanud mind väga tugevalt selles suunas, et tuletada teile meelde, kui oluline on olla tänulik Jumalale kogu Tema armastuse ja õnnistuste eest meie eludes. Tema tänamine on tähtis – isegi keset oma hädasid ja proovilepaneku aegu. 

 

Jumalal olid iisraellastega teatud arusaamatused, kuna nad ei olnud tänulikud Tema õnnistuste ja varustuse eest. Taavet mõistis, et Jumalale meeldis rahuldada kõiki oma rahva vajadusi, kuid samas ta ka teadis, et Issand ootas nende tänu. Taavet kirjutas: „Tulge sisse ta väravaist tänuga.“ (Psalmid 100:4) Tänu toomisest peaksime alustama meiegi: „Too Jumalale ohvriks tänu!“ (Psalmid 50:14). „Tulgem tema palge ette tänamisega, hõisakem temale kiituslauludega!“ (Psalmid 95:2)

 

Hiljaaegu läbielatud proovilepaneku aegadel olen ma leidnud rõõmu ja rahu lihtsalt Issanda ette minnes ja Teda tänades. Ma räägin Talle, kui vaevatud ma olen ja samas kui tänulik ma olen kõige selle hea eest, mis Ta minu jaoks minevikus on teinud. Seda tehes tõuseb mu hing kõrgemale kõigest kisast-kärast, ma saan tagasi oma rõõmu ja kogen täit hingamist.

 

Kas sa oled viimaste päevade jooksul tundnud tänu Jumala ees? Luba mul küsida: kas seal pole mitte palju asju, mille eest Teda tänada? Sinu pääste. Sinu tervis. Püha Vaimu tugi ja kinnitus keset kõige raskemaid aegu. Tema vabastavad lahendused minevikus.

 

Paulus ütleb, et me peaksime tänama Jumalat ka kõige selle eest, mida meile on õpetatud. Tema õppetunnid on andnud meile juured, mille abil jääda püsima keset vaenlase rünnakuid. „Olles juurdunud ja ülesehitatud temas ning kinnitatud usus, nõnda nagu teid on õpetatud, ja olge ülevoolavad tänus.“ (Koloslastele 2:7)

 

Issand kutsub kõiki oma lapsi uuendatud tänuavalduste väljavalamisele kõige selle eest, mida Ta on meie heaks teinud.