NELI OOTUST

Palves olles kogesin, kuidas Püha Vaim rääkis mulle neljast ootusest, milles suhtes Jumala rahvas peaks uskuma Jumalat, et need saavad sündima. Kõik need ootused tuginevad Jumala vankumatutele tõotustele, mille Ta on meile andnud. Meie Jumal on tõotuste andja ja tõotuste pidaja!

1. OOTA OMA TASU, KUI OLED INNUKALT OTSINUD ISSANDAT.
„Ta annab palga neile, kes teda otsivad.“ (Heebrealastele 11:6)
Sa võid usus paluda Jumalalt üht märki, mis kinnitaks ja julgustaks sinu usku. Jumal ei jää kunagi hiljaks, kuid samas Ta ka teab, et sa vajad üht lootuskiirt ja häid uudiseid keset oma proovilepaneku aegu. Oota, et Ta peab oma sõna ja annab sulle tasu just nüüd, kui sa seda kõige enam vajad. Jumal ei valeta ja Ta on öelnud, et Ta annab oma palga neile, kes Teda otsivad. Seetõttu otsi Teda igapäevaselt. Ja usu kogu südamest, et see saab olema sinu võrratult suurte vaimulike õnnistuste hooaeg.

2. OOTA TUNNUSMÄRKE ARENEVA IME KOHTA OMA ELUS.
“...sest Jumala käes on kõik võimalik." (Markuse 10:27).

Olen varasemalt kirjutanud hetkelistest ja arenevatest imedest. Arenevad imed saavad alguse nähtamatutel tasastel viisidel ja kooruvad lahti samm sammu haaval, ühe väikse ime näol korraga. Sa oled just praegu keset taolist imet! Seetõttu oota, et Jumal tegutseks oma salapärastel viisidel, mis nähtamatud inimsilmale. See peaks olema aeg, kus sa võid öelda: „Mul pole aimugi, kuidas see kõik saab sündima – hetkel pole nagu veel midagi näha – aga ma usun, et Jumal saatis ühe vastuse teele alates kõige esimesest palvest, mida palusin.“

3. OOTA VÕIMALUST SISENEDA JUMALA POOLT TÕOTATUD HINGAMISSE
„Nii on siis Jumala rahva hingamisaeg alles ees... Olgem siis agarad sisse minema sellesse hingamisse.“ (Heebrealastele 4:9,11)

Paljude usklike jaoks on viimane aasta olnud üsnagi pingeline. See oli aasta täis suuri rahutusi, probleeme ja katsumusi. Nüüd aga igatseb Issand, et sa lubaks Tal end juhtida oma tõotatud hingamisse. See pole kunagi olnud Jumala plaanis, et Ta lapsed elaksid hirmu ja meeleheite all. Keset hirmu ja hädasid vajame me vankumatut usku Temasse. Nüüd on see aeg, mil anda kõik üle Jeesusele.

4. OOTA, ET PÜHA VAIM OLEKS ALATI „OMA TEMPLIS“
„Või kas te ei tea, et teie ihu on teis oleva Püha Vaimu tempel?“ (1Korintlastele 6:19).

Püha Vaim elab iga uskliku südames. Ta on kõikjalviibiv kogu maailmas ja universumis. Ma alustan igat päeva teadmises, et Ta on siin, oma templis, et lohutada ja juhatada mind, julgustada ja võida mind ja ilmutada mulle ilmutusi üha kasvavast Kristuse aust. Ta soovib, et sa igatseksid Tema ligiolu järele, mis iga päevaga võiks saada üha enam ja enam reaalsemaks.

Usu nendesse tõotustesse. Haara kinni neist neljast ootusest ja sa saad nägema imelisi asju sel ajal oma elus praegu.