JUMAL ÕNNISTAGU SIND ROHKESTI

Istudes maha seda sõnumit kirjutama, õhutas Püha Vaim mind üles ehitama ja julgustama kõiki lugejaid. Ma usun siiralt, et alljärgnev sõnum on Jumalalt, mistõttu mu palve on, et see ehitaks üles su usku. Siin on aga see, mida ma usun, et Püha Vaim juhtis mind jagama sinuga:

Esimene sõnum on neile, kes on oma paheliste pattude, himude või harjumuste vangis. Sa oled tundnud end lüüasaanu, -pahelise –ja abituna. Saatan on öelnud sulle, et sa oled halb ja et Jumal on pööranud sulle selja.
Luba mul tuletada sulle meelde, mida Jumal ütles iisraellastele, kes oma mineviku pattude tõttu olid pöördumas tagasi Paabeli vangistusse. Vaatamata sellele, et need iisraellased olid oma patu orjad, nimetas Jumal neid „heaks viljaks“. Ja siis tõotas Ta neile: „Ma heidan silma nende peale heas mõttes...Ma ehitan neid ega kisu maha, ja ma istutan neid ega kitku välja. Ja ma annan neile südame mõistmiseks...mina olen neile Jumalaks, sest nad pöörduvad minu poole kõigest südamest.“ (Jeremija 24:4-7)
Kõik, mida sa vajad, on siiras kahetsus Jumala ees ja igatsus saada vabaks ning olla Tema ligi. Tema ei hülga sind. Küll aga saab ta üleloomulikult muutma ja vabastama sind!
Mul on sõnum ka neile, kel on tunne, et nad on kaotanud õige suuna. Sa koged segadust päris mitmete asjade tõttu oma elus. Sul pole mitte kellegi poole pöörduda ja mõne asja puhul on lausa tunne, et need on väljunud igasuguse kontrolli alt. Sügaval oma südames sa isegi mõtled, et ega sa äkki pole sattunud Jumala korrigeerimise või hukkamõistu alla?

Palun võta vastu see sõna Pühalt Vaimult: „Ma tean, Issand, et inimese tee ei olene temast enesest, ei ole ränduri käes juhtida oma sammu. Karista mind, Issand, aga õiglaselt, mitte oma raevus, et sa mind täiesti ei hävitaks.“ (Jeremija 10:23-24)

Jumal ei lase sul langeda meeleheitesse ega lootusetusesse. Ta ei luba ühelgi asjal tulla su ellu, mis viiks sind rajalt kõrvale või segadusse. Ta teeb seda, mis on parim su jaoks, kuid mitte iialgi viha ega pahameelega. Jumal ei ole pahane su peale. Ta saab juhtima sind, kui annad Talle oma usu – ükskõik siis, kui nõrk see ka poleks. Usalda Tema armastust!

See on see sõnum, mida Püha Vaim õhutas mind saatma sulle. Olgu see sulle julgustuseks ja abiks.