SÜDAME HÜÜE

Mina usun, et Jumal ilmutab oma halastavat armastust kõigile, kes Teda kogu südamest appi hüüavad ja kelle appihüüu näol ei ole tegu vaid lihtsalt mingi hüüdega, aga alandliku abivalvega päästeks. Piiblil on nii mõndagi öelda taolise südamest lähtuva abipalve kohta. „Oma kitsikuses ma hüüdsin Issandat ja kisendasin oma Jumala poole.“ (Psalmid 18:7) „Mitu korda ta kiskus nad välja, kuid nad jäid tõrksalt oma nõu juurde ning said jõuetuks oma pahategude tõttu. Aga ta vaatas nende kitsikusele, ja kui ta kuulis nende halisemist.“ (Psalmid 106:43-44)

Sa võid olla kindel, et iga Jumala poole teele saadetud appihüüd leiab vastuse taevaliku tervendava sõna näol! Mitte keegi, kes hüüab alandlikkuses Jumala poole, pole Tema jaoks liiga halb või liiga lootusetu. Kuningas Manasse lugu on elav tõestus sellest! Piiblis on öeldud, et ta oli üks õelamaid kuningaid kogu Iisraelis. „Tema tegi kurja Issanda silmis...Tema ehitas jälle üles ohvrikünkad, mille ta isa Hiskija oli hävitanud, ja ta püstitas altareid Baalile...ta kummardas kõiki taevavägesid ning teenis neid...Tema laskis oma poja tulest läbi käia...seadis vaimudemanajaid ja ennustajaid; ta tegi palju kurja Issanda silmis...“ (2Kuningate 21:2-6) „Aga Manasse ahvatles Juuda ja Jeruusalemma elanikke tegema rohkem kurja, kui tegid need paganad...Ja Issand rääkis Manassele ja tema rahvale, aga nemad ei pannud tähele.“ (2Ajaraamatu 33:9-10).

Kas kellegi jaoks, kes omadega nii kaugele läheb, olles täis kurjust ja pimedust, on üldse veel mingit lootust? On, kui ta alistub Jumala ees, tunnistades oma eksimusi ja uskudes Kristuse võidule ristil. Manasse lõpetas vangina, olles ahelais võõra rahva keskel. Milline elav näide patu palgast! Kuid keset oma häda ja viletsust ta hüüdis Jumala poole, mispeale Jumal kuulis teda, andestas talle ja taastas ta.

„Aga kui tal kitsas käes oli, siis ta püüdis leevendada Issanda, oma Jumala palet ja alandas ennast väga oma vanemate Jumala ees. Ja kui ta palvetas tema poole, siis andis Jumal temale järele, kuulis ta anumist ja tõi tema tagasi Jeruusalemma, ta oma kuningriiki. Siis mõistis Manasse, et Issand on Jumal.“ (2Ajaraamatu 33:12-13). „Ta kõrvaldas võõrad jumalad ja kuju Issanda kojast, samuti kõik altarid, mis ta oli ehitanud Issanda koja mäele ja Jeruusalemma, ja viskas need linnast välja.“ (2Ajaraamatu 33:15)

See sõna lootusest, andestusest, armust, armastusest ja taastusest on sulle! Võta see siis omaks, paranda meelt ja saa täieliseks Issandas, elades koos temaga! Pole olemas ühtegi pattu, mida ei saaks andestada, sest mitte keegi pole omadega iialgi nii põhjas, et teda ei saaks sealt päästa ja tervendada.