TÕELISE USU ALUS

Ainukene aeg, mil Jumala kannatus meie suhtes katkeb, on siis, kui me ikka ja jälle keeldume aktsepteerimast Tema suurt armastust meie suhtes.

Paljud kristlased on pöördunud tagasi iseenda poolt loodud kõrbe. Neil pole ei rõõmu ega võite. Neid vaadates tekkib tunne otsekui Jumal oleks nad hüljanud juba ammu aastaid tagasi. Tegelikult aga pole see üldse nii! Ta on lihtsalt andnud nad üle nende endi virisemise ja nurisemise kätte.

Tänu Jumalale, et Joosua ja Kaaleb sisenesid tõotatud maale! Nad püsisid kui haljaste puudena Jumala kojas kuni oma surmapäevani. Nad olid mehed täis väge ja nägemist, sest nad teadsid, et nad on kallid Jumalale.

Ka sina oled kallis Jumalale – sõltumata oma probleemidest ja läbikukkumistest – ja sa võid samuti olla kui haljas puu Jumala kojas nõnda nagu Joosua ja Kaaleb seda olid. Ehk siis - lihtsalt seisa sellel, mida Jumala Sõna tõotab: „Ta tõi mu välja lagedale, ta päästis minu, sest tal oli minust hea meel.“ (Psalmid 18:20).

Selles peitub tõelise usu alus!