IMELINE ARM

Mis on meis küll nii erilist, mis tõmbab ligi Päästja imelist armu, halastust ja andeksandmist? On selleks meie ilu, headus või jõud? Või mingi potentsiaal meis?

Ei! See on meie suurim vajadus ja ületamatu abitus, mis tõmbavad ligi Tema armu. Meie nõtrus on see, mis tõmbab ligi Tema tugevust. Meie abitut olukorda peegeldab eriti selgelt üks halvatud mees Markuse evangeeliumi 2-peatükis: „Ja neli meest tuli tema juurde, kandes halvatut.“ (Markuse 2:3).

See on pilt täielikust abitusest; mehest, kel polnud grammigi jõudu ega väge. Ta ei olnud isegi võimeline omal käel Jeesuse juurde tulema. Vaadake veelkord seda värisevat, nõrka, abitut kuju – meest, kes oli aheldatud oma aseme külge. Sina ja mina olime täpselt samasugused enne Kristuse väe kogemist.

Jeesus seisis selle abitu mehe ees, kes oli lastud ta juurde läbi katuse, ega maininud sõnagi tema füüsilisest seisundist. Ta oli otsustanud viia selle mehe Isa ette puhta ja laitmatuna. Ta pidi kogema vastuvõtmist enne kui tervenemist. Ja nende usku nähes ütles Jeesus halvatule: "Poeg, sinu patud on sulle andeks antud!" (Markuse 2:5)

Milline võrratu pilt Jumala armastusest Jeesuses Kristuses! Siin oli üks abitu mees, kes oli nii kurnatud oma puudest, et ta ei suutnud isegi nutta enam selle pärast. Rääkimata mingist ülestunnistusest.

„Sest meie oleme tema teos, Kristuses Jeesuses…“ (Efeslastele 2:10). Variserid kõigi oma heade tegude –ja uhkeldamistega ei tõmmanud kunagi Jumala armu ligi, sest Jumala arm ei sõltu tegudest, et keegi ei saaks selle üle uhkeldada.

Näidake mulle mõnda Jumala last, kes maadleb salajase patuga; on nõrkemas süü –ja meeleheite koorma all ning tunneb end nõrga –ja abituna ning mina näitan teile kedagi, kelle rikkalik arm katab selle kõik. Kus iganes valitseb patt, valitseb ka arm ja seda ülikülluslikult (vt. Roomlastele 5:20).

Kui sa oled meelt parandanud, siis seisa usus ja võta vastu kõik ristil kordasaadetu! Tänu usule Temasse on kõik su patud Tema verega kaetud. Nüüd elad sa teispool templi eesriiet, istudes koos Kristusega taevastes paikades ja olles armastatud nii Kristuse kui Isa poolt. Jumala viha sinu pattude suhtes ei kehti enam ja sa oled rohkem kui võitja, elades ja käies Vaimus. Sa oled täidetud Kristuse täiusega, omades väge kõigeks elu -ja pühadusega seonduvaks. Sa oled Tema silmatera, uuendatud oma meelte ja mõtlemiste poolest ning pärimas kõike, mis kuulub Issandale Kristusele.