LOOTUS KESK’ SAABUVAT TORMI

Taavet loob meile väga selge pildi Jeesuse hoiakust saabuvate tormide suhtes. Kõneledes Kristusest, kuulutas ta prohvetlikult: "Ma näen Issandat alati enese silme ees, sest ta on mu paremal pool, et ma ei kõiguks.“ (Apostlite teod 2:25). Selle salmi otsene tähendus on: „Ma olin alati Tema lähedal; Ta oli alati mu silme ees.“ Ja taaskord tsiteerib Taavet Jeesust, öeldes: „Seepärast mu meel rõõmustab ja mu keel hõiskab, mu ihugi võib hingata lootuses.“ (Apostlite teod 2:26).

Kogu selle loo saladus peitub vaid järgnevas: Jeesus hoidis alati Isa oma silme ees! Jeesus otsis pidevalt salajasi paiku, kus olla vaid koos Isaga. Ja alles peale Jumalaga koosolemist, astus Ta esile, et teenida, olles täiesti veendunud, et Isa on koos Temaga. „Tema on mu paremal käel ja mitte miski siin maa peal kõiguta mind!“ Kreekakeelne tähendus sõnale „kõigutama“ viitab „raputamisele või häirimisele“. Jeesus üles: „Mitte ükski neist probleemidest, olgu see siis miski halb või eesseisvad sündmused, ei saa mind maha suruda või rivist välja lüüa. Mu Isal on täielik kontroll olukorra üle!“

Mu armsad, kui meidki ootavad ees teatud tormid, peame me seadma end valmis, et miski ei häiriks ega raputaks me vaimu. Ja ainuke viis, kuidas seda teha, on veeta aega koos Isaga, hoides Tema palet oma silme ees. Me peame võtma aega Tema jaoks, oma põlvedel, otsides Teda ja Tema ligiolu, kuni me oleme täiesti veendunud, et Ta on meie paremal käel.

Jumal ütleb meile väga selgelt: „Ärge olge kõigutatud või mõjutatud ühegi asja poolt, mida näete. Hoidke oma pilk alati minul ja mina hoian alal teie rõõmu.“ Ja tuginedes Taavetile, tunnistas Jeesus: „Sa täidad mind rõõmuga oma palge ees." (Apostlite teod 2:28). See on otsekui Kristus ütleks meile: „Ma olen juba seisnud silmitsi kõige sellega, millega te saate silmitsi seisma lõpuaegadel. Ma kogesin seda sama halba eelaimdust, kui nägin tormi tulemas, kuid ma jooksin oma Isa palge ette ja Tema võttis mu koormad. Ta näitas mulle väljapääsu ja Tema ligiolus leidsin ma kogu rõõmu, rahu ja lootuse, mida vajasin nii selleks hetkeks kuni lõpuni. Ma kogen rõõmu ja rahu tänu sellele, et olen olnud koos Temaga.“

„Mu ihugi võib hingata lootuses.“ (Apostlite teod 2:26).