TÕUSE JA KÕNNI

Markuse 2. peatükis mainitud mees sai küll andeks ja õigeksmõistetud Jumala silmis, kuid jäi ometigi oma kannatuste vangiks. Ta sai küll vabaks kõigist oma pattudest, kuid oli ometigi jõuetu. Ta tundis Kristust kui olukordade leevendajat, kuid mitte kui oma allikat!

Andekssaanud halvatu ja vabastatud vangi staatusest aga ei piisa. Ka meil on oma osa täita. Kristuse osa on mõista meid õigeks Jumala ees, kuid meie osa on tõusta ja kõndida! Me peame jõudma kaugemale kergendatud patukoormast ja saama osa Tema vabadusest ning varustatusest.

Kumb on kergem, kas öelda halvatule: "Sinu patud on andeksantud!" või öelda talle: "Tõuse püsti, võta oma kanderaam ja kõnni!"? Aga et te teaksite, et Inimese Pojal on meelevald patte
andeks anda maa peal," - ta ütles halvatule - "sinule ma ütlen: Tõuse püsti, võta oma kanderaam ja mine koju!"

See mees ei tõusnud omast jõust, vaid tänu Kristuse jõule, mis talle osaks sai. Ilma Kristuseta ei suuda me midagi! Ainus viis, kuidas ületada kõik eluolukorrad, on läbi Kristuse jõu ja Püha Vaimu väe!

Kristus ütles sellele mehele: „Ma teen sinust elava näite oma väe võidust patu üle! Ma muudan su tugevaimaks seal, kus sa enne olid kõige nõrgem. Sa võtad selle, mis sind enne vangistas ja lihtsalt kõnnid. Sa ületad just selle, mis sind enne ahistas.“

Vaimulikult halvatud inimene ei saa kunagi olla tõeline Kristuse peegeldus. Me peame elama täies võidus ja väes, olles vabad patuahelaist. Me kõik teame oma nõrkusi ja asju, mille suhtes me oleme haavatavad. Ka ei väsi Saatan meile kordamast, et me ei saa sellest kunagi lahti ja üks päev võtab see täiesti me üle võimust. Kuid see pole tõsi! Tänu oma aulisele väele, võib Jumal muuta meid kõige nõrgemal hetkel kõige tugevamaks. See on just see, mida Piibel silmas peab, kui ütleb, et Tema jõud saab täieliseks meie nõtrustes.

Mis sind siis takistab? Salajane patt, nõrkus, lahendamata seesmine vastuolu? Mis iganes see siis ka pole, sa pead sellest lahti saama! Sa ei saa enam jääda aheldatuks läbikukkumiste aseme külge. Tänu Jumala tõotustele oled sa sellest kõigest vaba!

Jumal tahab, et sa tõuseksid oma asemelt! Ta annab sellekssulle oma väe, et saada täielikult vabaks ja elada selles vabaduses!