USK PEAB OLEMA RAJATUD JUMALA SÕNALE

Jumal tunneb suurt muret oma laste usu heitlikkuse pärast ja selle pärast, et nad ei usalda Teda keset raskeid aegu. Mu armsad, suurim patt on mitte uskuda, et Ta teeb seda, mida on tõotanud. Ja see solvab Jumalat palju enam kui abielurikkumine, hooramine, alkoholi või uimastite kuritarvitamine või ükskõik, milline muu lihalik patt.

Jumala Sõnas on öeldud: „Nii oskab Issand küll jumalakartlikke kiusatusest välja kiskuda.“ (2 Peetruse 2:9). „Senini pole teid tabanud muu kui inimlik kiusatus. Aga Jumal on ustav, kes ei luba teid kiusata rohkem, kui te suudate taluda, vaid koos kiusatusega valmistab ka väljapääsu, nii et te suudate taluda (1 Korintlastele 10:13).

Need salmid on kas suur rõõmusõnum või siis sulaselge vale. Kui need aga on rõõmusõnum, siis me peame ka seisma neil. Jumal tahab, et me oleksime võimelised ütlema: „Issand, kui ma peaksin just praegu surema siin sinu ees seistes ja sind usaldades, siis lase mul surra usus. Kas ma elan või suren – ma olen ikkagi sinu oma!“

Tulgu põrgu tugevaimad tuuled ja tormid su üle või ükskõik, mis muu su üle – meie Jumal on öelnud, et Tema on võimeline ja enam kui teadlik, kuidas sind sellest kõigest päästa.

Tema plaan oli, et sina ja mina võiksime elus kogeda täit rahu, rõõmu, võitu ja hingamist. Seetõttu otsib Ta ka mehi ja naisi, kes tõuseksid vastu kõigele, mis neid pimedatel aegadel ründab; sulaseid, kes seisaksid rahus ja kindluses tänu sellele, et Kristus elab nende sees.

Jumal nii väga igatseb, et sa võiksid usaldada Teda sellisel viisil. Tema soov on, et sa enam kunagi ei kardaks, vaid hingaksid kõige täiega Tema väes ja võimes asju korraldada. Ta teab, kuidas päästa sind kõigi püüniste, katsumuste ja kiusatuste käest, kui sa vaid ainult usaldaksid Teda.