ANDESTAV ARMASTUS

Vana Testamendi lugu Joosepist ja tema vendadest räägib piltliku loo Uue Testamendi kristlastest. Joosep on kui Kristuse võrdkuju ja tema vennad Jumala valitud rahva võrdkuju siin maa peal. (Mäletad, Jumal lubas Jaakobile 1Moosese 35:11: „ja sinu niudeist tulevad kuningad.“). Joosepi viis tegeleda oma vendadega, on selge võrdpilt sellest, kuidas Jumal tegeleb meiega. See lugu ühe mehe andestavast armastusest oma patuste vendade vastu on imeline võrdpilt Jumala armastusest ja armust patuste inimeste vastu. Samas on Joosepi ja ta vendade lugu üks kurvemaid tragöödiaid kogu Jumala Sõnas. See valitud meeste põlvkond ei suutnud eales uskuda, et keegi neid armastab. Nende skeptitsismist tingitud tulvav patt ja kurbus peaks olema tõsiseks hoiatuseks meile kõigile.

Jaakobi armastus Joosepi vastu oli erakordne. Oli ju tegu tema vanaea lapsega, mistõttu ta kandis erilist hoolt tema eest. Tema vanemad pojad tõlgendasid seda erilist tähelepanu aga kui isa poolset suuremat armastust Joosepi kui nende vastu. „Kui ta vennad nägid, et nende isa armastas teda enam kui kõiki tema vendi, siis nad vihkasid teda ega suutnud rääkida temaga sõbralikult.“ (1Moosese 37:4). Samas aga – see, et Jaakob Joosepit nii väga armastas, ei tähendanud veel seda, et ta oma teisi poegi vähem oleks armastanud. Oli ta ju ustavalt kandnud hoolt ja õnnistanud kõiki oma lapsi. Nad kõik olid saanud võrdselt osa nii tema armastavast suunamisest kui korrigeerimisest. Ometigi said vennad kadedaks olukorra pärast, kus ühte venda tunduti ometigi enam soositavat. Tundus, et Joosep sai kõik, mida eales ihaldas – seal hulgas ka erilise värvikireva kuue. Ta oli enam õnnistatud, soositud ja hoitud ja see muutis ülejäänud vennad kadedaks ja vihaseks.

Oled sa kunagi kadestanud mõnda kaasusklikku Issandas, kes tundub saavat kõik, mida ta eales soovib? Tundub, et kõik tema palved saavad kiirelt vastatud. Ta ei tundu kunagi olevat üksildane, hüljatud või mitte kellelegi vajalik, samal ajal, kui sina seda kõike tunned. Ja kibeduse ning kadeduse juured hakkavad vohama.

Mu armsad – see on üks ohtlik pinnas. Sel samal hetkel, mil hakkame uskuma, et meie Taevane Isa armastab meid vähem kui kedagi teist, avame me endid kõiksugusele kurjusele. Millal iganes me kurdame oma olukordade üle, olgu siis sõnades või vaikselt oma südames, süüdistame me Jumalat hülgamises. Seetõttu olge valvel, sest just selline suhtumine oli see, mis tõi Joosepi vendadele jama kaela.